Oppdatert informasjon vedrørende WT-seksjonsstyret

Publisert 11.02.2021
Redigert 22.02.2021

31. januar informerte fire medlemmer i WT-seksjonsstyret presidentskapet i Norges Kampsportforbund om at de trakk seg fra sine verv med umiddelbar virkning. Forbundsstyret har nå besluttet at seksjonen settes under administrasjon frem mot forbundstinget i juni. Administrasjonen vil i denne perioden samarbeide med en ressursgruppe bestående av personer fra WT-klubbene.

Oppdatert informasjon per 22. februar: Referansegruppe konstituert

Som tidligere opplyst trakk fire medlemmer i WT-seksjonen seg fra sine verv 31. januar. Forbundsstyret besluttet på et ekstraordinært epostmøte 03. februar å sette seksjonen under administrasjon frem til forbundstinget i juni.

Frem mot forbundstinget vil seksjonens komiteer fortsette sitt arbeid som normalt, men da altså under administrasjonens og forbundsstyrets styring.

Samarbeider med ressursgruppe

For å sikre tilfredsstillende drift av seksjonen frem mot forbundstinget i juni, vil administrasjonen samarbeide med ressurspersoner i miljøet. Et første møte mellom administrasjonen og denne ressursgruppen vil finne sted i løpet av kort tid.

– Presidentskapet ønsker å takke medlemmene som nå trekker seg fra seksjonsstyret for innsatsen. Forbundsstyret er godt kjent med de utfordringer som finnes i forbundet, og jobber videre for å finne gode løsninger på disse.

– Vår intensjon med det pågående reorganiseringsarbeidet er å finne en modell som ivaretar solidaritet, likebehandling og fellesskap innenfor gjeldende overordnete rammer. Sentralt for forslaget er prinsippet om likebehandling og godt demokratisk styre, samt best mulig utvikling av hver enkelt særidrett, opplyser Kjell Sivertsen, president i Norges Kampsportforbund.