Tillitsvalgte

Styret i søkerorganisasjonene for MMA og muay thai er per april 2019 administrativt oppnevnt som interimskomitéer for sine idretter.

Leder: Henning Svendsen (epost: post@nmmaf.no/ Tlf: 412 35 602)
Nestleder: Thomas Rye Eriksen (epost: post@nmmaf.no/ Tlf: 907 12 154)

Komitémedlemmer:

  • Silje Wahl
  • Eivind D.S. Kjønsvik
  • Daniel Rød
  • Thomas Formo
  • Maria Elena Haseth
  • Runar Gundersen
  • Chris Dat Ngo