Viktig melding

Publisert 13.04.2023

Idrettstinget har vedtatt at Trenerattesten skal være obligatorisk for alle som skal være trener i norsk barne- og ungdomsidrett. Trenerattesten tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventingene som stilles til deg som trener. Innen juni MÅ alle klubber ha dette på plass. 

Nå i april er det rundt 100 kampsportklubber som mangler Trenerattesten for barn – og ungdommer, og over 300 kampsportklubber mangler Trenerattesten for voksne.

Trenerattesten består av tre kategorier:

  • Barn opptil 12 år
  • Ungdommer 13-19 år
  • Voksne pluss 20 år

Trenerattesten kan gjennomføres digitalt, og når attesten er fullført, vises kompetansen på den enkeltes idretts-CV. Treneren får også tilgang til fagstoff og tips fra noen av Norges fremste trenere og utøvere.

Trenere for barn må ta Trenerattesten for barn. Hvis du trener barn og ungdommer må du ta Trenerattesten for barn og ungdom. Er du trener for alle alderstrinn må du ta Trenerattesten for alle trinn.

Må verifiseres av klubbene

Via trener.nif.no kan idrettslaget følge opp Trenerattesten, og definere hvem som er aktive trenere i idrettslaget. Informasjonen som behandles av idrettslaget vil bli synlig for både særkrets/region og særforbund, slik at disse organisasjonene vet hvor mange aktive trenere vi har innenfor hver idrett, status på Trenerattesten og mulighet for å tilby utvidet utdanning for trenere.

For å verifisere trenere som har gjennomført Trenerattesten må du logge deg inn på trener.nif.no (Samme brukernavn og passord som du har Minidrett).

Disse rollene gir deg tilgang (har du ikke tilgang, kontakt leder i ditt idrettslag): Leder, Nestleder, Daglig leder, Adm. leder (ansatt), Ansvarlig politiattest, Medlemsansvarlig, Org. ansvarlig KL. 

Når du har logget deg inn vil du få anledning til å administrere trenere som har søkt tilknytning til din klubb. Du kan lese mer om både Trenerattesten og administreringen av trenerrollen her:

Viktig motivasjonsfaktorer

– Det er veldig bra at NIF tar ansvar for at det blir innført krav til kompetanse. Vi i Norges Kampsportforbund håper at dette pålegget kan være en motivasjonsfaktor til at flere tar trenerlisens. Innenfor NIF er det nesten 70.000 trenere som ikke har trenerlisens. I Norges Kampsportforbund mangler 40% av klubbene trenere med trenerlisens, sier Sportssjef Dag Jacobsen.

– Treneren er en av de viktigste rollene i klubben hvis klubben skal ha utvikling og fremgang, påpeker Jacobsen.

– Vi ser i dag at hele idrettsverden er i utvikling. Det kommer stadig nye idrettstilbud, noe som forutsetter at klubbene må være opptatt av utvikling og kompetanseheving – også når det gjelder trenere. Husk at alle talenter med ambisjoner skal være under utvikling i klubben i mange år. Da er det viktig at klubbene har trenere med riktig trenerkompetanse, avslutter Jacobsen.