Viktig informasjon om samordna rapportering

Publisert 01.04.2021

Alle våre medlemsklubber vil 1.4.2021 motta e-post fra Norges Idrettsforbund hvor de informerer om at samordnet rapportering er åpen og ber klubbene fullføre samordnet rapportering innen 30.4.2021. Vi presiserer at dette IKKE gjelder klubber tilknyttet Norges Kampsportforbund. Våre medlemsklubber bes avvente rapporteringen til dere mottar ny beskjed fra oss.

Bistår klubbene

Norges Kampsportforbund ber våre klubber vente med rapporteringen til dere mottar ny beskjed fra oss.

Vi vil bruke 1. april til manuelt å legge inn medlemstall og aktivitetstall for alle klubbene. Tallene vi legger inn finner dere i forbundets medlemssystem under medlemsstatistikk. Da vårt medlemssystem ikke er integrert med NIFs system bistår vi klubbene med dette arbeidet, slik som tidligere år.

Informeres så snart som mulig

Så snart tallene er lagt inn av oss vil klubbene bli informert om at tallene ligger inne – og bedt om å fullføre samordnet rapportering før 30. april. Denne rapporteringen gjennomføres i  KlubbAdmin.

Ta kontakt hvis spørsmål: post@kampsport.no

Denne informasjonen blir også i uke 12- sendt ut til alle klubbers registrerte e-post, samt alle som ligger under styret med verv.