Viktig info: Endringer i politiattestordningen

Publisert 25.04.2018

Den uavklarte situasjonen rundt politiattestordningen har vart altfor lenge, nå endres praksisen inntil videre.

Av: Per Tøyen (Saken er hentet fra NIFs hjemmesider, gå inn på saken her)

I mange måneder har idrettslagene og hele norsk idrett opplevd en uavklart situasjon hva angår politiattester og muligheter for å kunne søke om ny attest dersom vedkommende skal utføre en ny oppgave for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Den ordningen som har vært praktisert, er at Norges idrettsforbund har sagt at en ikke trenger å fremvise attest hver gang en får nye oppgaver innen samme idrettslag, men at en må sørge for at en senest hvert tredje år må fremvise ny attest dersom en får nye oppgaver.

Denne velfungerende praksis er blitt ensidig endret av Finnmark politidistrikt, som nå ikke lenger vil utstede attester til personer som tidligere har fått utsted attest for bruk i idrettslaget.

Etter diskusjoner med Finnmark politidistrikt er vi i fellesskap blitt enige om å be Politidirektoratet om avklaring på hva som en riktig forståelse av regelverket som regulerer ordningen. Etter vår mening er det en betydelig svekkelse av ordningen dersom idrettslag ikke har anledning til med jevne mellomrom, å kunne be om ny attest for den som tildeles tillits- eller ansvarsoppgaver overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Denne uavklarte situasjonen har vart altfor lenge. Vi mottar daglig henvendelse fra idrettslag som forholder seg til ordningen slik den har vært, ber mennesker som har en gyldig attest om å søke på nytt, og får summarisk avslag fra politiet.

Vi har forståelse for at det er stor misnøye med ordningen. Vi har ventet med å endre informasjonen på våre nettsider om dette i påvente av avklaringen fra Politidirektoratet. Dessverre har Politidirektoratet ikke respondert hverken på vårt brev eller den etterfølgende påminnelsen.

Dette oppfordrer vi idrettslaget til å gjøre

Inntil vi har fått en avklaring på hva fremtidig praksis blir, oppfordres det enkelte idrettslag til å avvente å søke om ny politiattest for personer som tidligere har fremvist attest for idrettslaget. Så snart vi får avklart med Politidirektoratet hvordan ordningen skal praktiseres i fremtiden og ny informasjon sendt ut, vil tidligere fremviste attester være å anse som gyldige, uavhengig av om de er eldre enn tre år.