Velkommen til regionale medlemsmøter

Publisert 11.01.2021

Norges Kampsportforbund gjennomfører nye regionale medlemsmøter digitalt i uke 3 og 4. I oversikten under ser du hvilken dato møtet arrangeres i din region. Dersom din klubb ikke har mulighet til å delta på møtet i din region, er det mulig å delta på ett av de andre.

Også denne gangen har vi med oss respektive idrettskretser som skal snakke om gjennomføring av årsmøte. Spørsmål som dere kan få svar på er blant annet hva skal vedtas? Hvilke frister opererer man med? Hvem er stemmeberettiget og hvem har møterett? I tillegg vil det være mulig å avtale en prat med representanten fra idrettskretsen, dersom det er behov for mer utfyllende informasjon.

Andre tema som vil bli diskutert er hva som ligger i godt styrearbeid, samt hvordan skape ungdomsengasjement.

Praktisk informasjon

For påmelding klikk på linken på den datoen du vil delta. Påmelding gjøres via minidrett.

Påmeldingsfrist er dagen før respektive medlemsmøte.

Møtelink blir sendt ut til alle påmeldte samme dag som møtet.

Dersom dere har spørsmål som de ønsker vi skal ta opp på møtet, send det til kristiane.brown@kampsport.no i forkant av møtet.