Vær obs på NKFs kontonummer ved betaling

Publisert 29.09.2020

Administrasjonen i Norges Kampsportforbund opplever at det innbetales til uriktige kontoer ved fakturering av klubbene. Betalinger må skje til kontonummer oppgitt på fakturaen. 

Norges Kampsportforbund benytter seg av to kontonummer til fakturering og innbetaling. Konto 1503.01.72733 er knyttet til systemet for utfakturering av årskontingent og administrasjonsgebyr. Konto 5134.06.06136 er kontoen hvor annet utfaktureres, som trenerkurs, stevnedeltakelser m.m. De to kontoene går mot hvert sitt system. Det er derfor viktig at klubber betaler til det kontonummer og kidnummer som står på gjeldende faktura. 

Dette er også viktig for at klubbene ikke skal motta purringer, at betalingen skal bli registrert og for at administrasjonen og Idrettens regnskapskontor skal få riktig oversikt.