Trygg på trening-webinar avlyses

Publisert 03.11.2021

Norsk idrett inngikk i fjor et samarbeid med Redd Barna med et ønske om å forebygge og avdekke seksuell trakassering og overgrep mot barn. Norges Kampsportforbund har nå fått et eget kurs skreddersydd for våre klubber, og det var planlagt webinar om kurset 3. november. Dette avlyses nå grunnet få påmeldte.

– Vi vil informere via nettsider og nyhetsbrev om ny dato for kurset så snart denne er fastsatt, sier Ingrid Botslagen Frantzen, utviklingskonsulent i Norges Kampsportforbund.

Om samarbeidet med Redd Barna

Redd Barna har utviklet verktøyet «Trygg på trening» som skal gi de voksne kunnskap om hva de skal og bør se etter for å forebygge og avdekke mulige overgrep mot barn.

«Trygg på trening» er et kursopplegg som kan brukes av klubbene. Kurset gir trenere og frivillige i klubben økt kunnskap om seksuelle overgrep mot barn slik at de vet hva de skal gjøre om de er bekymret.

Du kan lese mer om samarbeidet mellom Redd Barna og norsk idrett på NIF sine nettsider.

«Train the trainer»-kurs

Formålet med kurset er at deltakere etter endt kurs kan lede gjennomganger og opplæring i tilbudet Trygg på Trening lokalt i egen klubb og/eller i andre klubber. Deltakerne får kunnskaper om tilbudet Trygg på Trening og veiledning i hvordan klubber kan jobbe med forebygging av seksuelle overgrep mot barn og unge.

– Samarbeidet med Redd Barna er et viktig steg i vårt arbeid med å sette seksuell trakassering og overgrep mot barn på dagsorden, forteller Ingrid Botslangen Frantzen, utviklingskonsulent i Norges Kampsportforbund.

PS! Om du ønsker faglig påfyll på dette området allerede nå anbefaler vi også å ta vårt e-kurs “Grensesetting i trener-utøver-relasjon”, som ble lansert for noen år tilbake.