Skadefri: E-kurs og tilbud om klubbkveld

Publisert 04.08.2020
Redigert 07.08.2020

Skadefri er et prosjekt underlagt Senter for idrettsskadeforskning, som jobber for å gjøre kunnskapen om idrettsskader og deres forebygging lett tilgjengelig.

Høsten 2019 var Skadefri-teamet endelig på plass ved Senter for idrettsskadeforskning på Norges idrettshøgskole, og teamet tilbyr nå både besøk av sertifiserte idrettsfysioterapeuter og e-kurs til idrettslag og -klubber.

Skadefri-klubbkveld til alle idrettslag og -klubber

Skadefri har nylig utdannet 65 Skadefri-ambassadører. Disse er fordelt ut i alle fylkene i Norge, og står nå klare til å holde Skadefri-klubbkvelder for alle klubber som ønsker – uavhengig av idrett. Kurset har tittelen «Prestasjonsfremmende og skadeforebyggende trening -hva, hvem, hvorfor og hvordan»? Kurset holdes av sertifiserte idrettsfysioterapeuter.

Skadefri-klubbkvelden har fokus på barn, unge, prestasjon og forebygging av skader og sykdom. Den består av både teori og praksis. Målet er at deltagerne skal forstå hva prestasjonsfremmende og skadeforebyggende trening er, hvorfor denne typen trening er så viktig, og hvordan trenere og utøvere kan legge inn gode øvelser i sin treningshverdag, allerede fra neste trening.

Ved interesse kan klubber henvende seg via e-post til: skadefri@nih.no, for å få mer informasjon om hvem som er skadefri-ambassadører i nærheten eller for å få til en klubbkveldavtale. Skadefri-ambassadørene kan også kontaktes direkte, og en oppdatert, fylkesvis oversikt finner dere her.

Oppdatert e-læringskurs: «Idrett uten skader»

E-læringskurset «Idrett uten skader», som også er en del av trener 1 utdanningen for alle idretter (med unntak av håndball og fotball), er nå oppdatert på både innhold og utseende. Kurset er særlig tilpasset barne- og ungdomstrenere.

Målet er at trenere skal få teoretisk og praktisk kunnskap om skadeforebygging, akutte skader og belastningsskader. E-læringskurset kan også tas som et frittstående kurs. Kurset «Idrett uten skader» finner dere hos NIFs e-læring (krever innlogging).

Hjelp oss å promotere skadefri.no!

For å spre budskapet om Skadefri.no og gratis appen Skadefri, oppfordres klubber til å linke sine nettsider til skadefri.no.

Skadefri-teamet legger også ukentlig ut tips, øvelser, utfordringer, opplæringsquizer og mye annet nyttig som inspirerer, motiverer og underholder i sosiale medier, så følg dem gjerne: Instagram (@skadefri.no) og Facebook (@skadefri). Du kan også tagge dem (@skadefri.no og #skadefri) i relevante poster i deres egne kanaler, så de kan dele videre.