Satser på ungdommen

Publisert 19.06.2017
Redigert 20.06.2017

Utviklingsplan for kvinner og ungdom revidert

På forbundsstyremøtet avholdt 9.-10. juni ble blant annet utviklingsplanen for kvinner og ungdom behandlet.

Bakgrunnen for en revisjon av denne utviklingsplanen var et ønske om å konkretisere og utdype ungdomssatsingen.

Utdannet nær 80 unge ledere

Forbundet har de siste fire årene utdannet nær 80 unge ledere mellom 13 og 19 år gjennom våre lederkurs for unge. Forbundets ønske nå er å engasjere disse ungdommene videre.

Et konkret tiltak er å etablere en ungdomskomité. Forbundet vil om kort tid invitere de i underkant av 80 ungdommene som har tatt vårt lederkurs for unge til en ung leder-samling på Gardermoen helgen 8.-10. september. Her vil blant annet utformingen av denne ungdomskomiteen diskuteres.

Enstemmig vedtatt

Tillegget til utviklingsplanen for kvinner og ungdom – et «ungdomsløft» – ble fremlagt for Forbundsstyret på styremøtet, og følgende enstemmige vedtak ble fattet:

Vedtak 54:

Tillegget om ungdomsløft implementeres i eksisterende utviklingsplan som samtidig endrer navn til «utviklingsplan for ungdom og kjønnsbalanse». Valg av modell for ungdomskomité overlates til de 80 utdannete unge ledere å komme med sin innstilling på.

Den reviderte utviklingsplanen for ungdom og kjønnsbalanse finner du her.

Referatet fra møtet er klart

Vi gjør også oppmerksom på at hele referatet fra styremøtet nå er tilgjengelig, og alle som ønsker kan lese referatet her.