Oppdatert: Samordnet rapportering åpner 1. april

Publisert 28.03.2023
Redigert 29.03.2023

Samordnet rapportering er en pliktig rapportering av medlemsopplysninger og organisasjonsopplysninger til Norges idrettsforbund.

Samordnet rapportering åpner 1.april. Norges Kampsportforbund legger medlems- og aktivitetstall for klubbene i rapporteringen 1.april.  Klubbene må selv logge seg inn i KlubbAdmin for å gjennomføre resten av rapporteringen.

Oppdatert 28.03.2023:
Bli med på webinar om samordnet rapportering 11. april: 

Webinar om samordnet rapportering

Rapporteringen innebærer følgende oppgaver og tidsfrister:

  • Kontrollere medlemstall og aktive medlemmer, samt legge til parautøvere i klubben. (frist 30. april)
  • Besvare spørsmål i forbindelse med rapporteringen (frist 30. april)
  • Oppdatering av styret og opplasting av årsmøteprotokoll (frist 30. april)
  • Momskompensasjon (frist 15. august)

All rapportering gjennomføres i KlubbAdmin.

Husk å registrere aktive medlemmer med funksjonsnedsettelse

Alle idrettslag skal rapportere antall medlemmer i klubb og aktive medlemmer i gruppe/gren pr. 31.12.2022.

Hva mener vi er en funksjonsnedsettelse? NIF har 4 målgrupper innen paraidrett (idrett for personer med funksjonsnedsettelse):

  • Bevegelsesnedsettelse
  • Synsnedsettelse
  • Hørselsnedsettelse
  • Utviklingshemmede

Her er hovedgrunnene til at denne registreringen er viktig:

  • Dette er foreløpig det eneste måleverktøyet vi har i forhold til antall aktive medlemmer med funksjonsnedsettelse i norsk idrett.
  • Det kan gi Idrettslag ekstra økonomisk støtte om de har tilbud til personer med funksjonsnedsettelser på bakgrunn av registrerte aktive medlemmer.

Det vises også til vedlagte infoskriv om registrering av medlemmer med funksjonsnedsettelse.

Les mer på NIF sine hjemmesider.

Innlogging og tilgang

Dersom du har spørsmål knyttet til innlogging og tilgang til systemet, ber vi deg kontakte NIF-support:

E-post: support@idrettsforbundet.no
Telefon: 21029090
Man-tor: 08:00-19:00
Fre: 08:00-15:30