Personvernloven – GDPR forordning

Publisert 25.05.2018

Norges Kampsportforbund (NKF) innarbeider den nye personvernloven. Eksisterende medlemssystem (MySoft) er kryptert og har som default-verdier at man ikke tillater SMS og reklame. Alle nye medlemmer må selv foreta et aktivt valg i forhold til default-verdiene. Mens tidligere medlemmer står inntil de selv justerer.

Kampsportforbundet har valgt Albatross IT Consultants AS til å levere nytt medlemssystem som erstatter MySoft. Dette arbeidet pågår ut året. Den nye løsningen skal hensynta de nye GDPR-kravene til personvern og sikkerhet. Alle krav vil bli innarbeidet i denne fasen.

Dersom NKF og klubbene som behandlingsansvarlige har tilstrekkelig behandlingsgrunnlag kan det tas vare på personopplysninger. Dersom dette ikke foreligger kan personer kreve at personopplysninger slettes. Klubber som møter utfordringer i denne perioden er velkommen til å ta kontakt med forbundsadministrasjonen, post@kampsport.no, tlf. 98305267.

For øvrig henvises til Idrettsforbundets nettsider