Olympisk akademi

Publisert 27.04.2022

Hvert år arrangerer Norges idrettsforbund Norges olympiske akademi – en møteplass for unge ressurspersoner i norsk idrett.

Olympisk akademi er en møteplass der unge ressurspersoner får faglig påfyll, øker sitt nettverk og deler erfaringer på tvers av idrett, bakgrunn, alder og rolle i idretten. Målet med akademiet er å fremme de olympiske verdier og diskutere samfunnsaktuelle tema.

Pierre de Coubertin – grunnleggeren av de moderne olympiske leker: «Olympismens mål er å bidra til å bygge en fredelig og bedre verden gjennom å utdanne ungdom gjennom idrett som praktiseres uten diskriminering av noe slag, og i den olympiske ånd som krever gjensidig forståelse og vennskap, solidaritet og fair play.»

Grunnet høy kvalitet på akademiet og gode foredragsholdere, er Norges olympiske akademi blitt en attraktivt møteplass for unge ressurspersoner i norsk idrett.

Akademiet avholdes for ca. 50 deltakere på Nansenskolen i Lillehammer hvert år. NIF dekker kost, losji og faglig innhold, mens den enkelte deltaker eller organisasjonsledd dekker transport tur/retur Nansenskolen.

Årets Olympiske akademi vil avholdes mellom 12. august kl. 16.00 og 14. august kl. 15.00. Årets tema er “Idrett og menneskerettigheter”.

Olympic Legacy Sports Center (LOLSC) vil være ansvarlig arrangør sammen med NIF.

Målgruppe og søknadsprosedyrer

Invitasjon til Olympisk akademi 2022.

Du må være mellom 18 og 29 år og ha ett eller flere verv i norsk idrett (f.eks. trener, tillitsvalgt, dommer eller andre roller) for å kunne delta.

Klikk her for å søke om plass under årets Olympiske akademi innen 31. mai.

Erfaringsmessig er det mange søkere hvert år og siden akademiet kun har et begrenset antall plasser fordeler NIF deltakerplassene ut i fra rolle, organisasjonsledd, kjønn og geografi. Deltagere som blir valgt ut blir kontaktet i juni. Bekreftet deltagelse er bindende fra juni.

For ytterligere informasjon kontakt Nora Kaalstad: nora.kaalstad@olympiatoppen.no | 915 56 627

Velkommen til Olympisk akademi 12.-14. august 2022 på Nansenskolen, Lillehammer!