Nytt medlemssystem: Klubber vil bli kontaktet av NIF

Publisert 28.10.2020

Denne høsten overføres klubbene i Norges Kampsportforbund til forbundets nye medlemssystem (IMS), som i løpet av høsten utrulles til medlemsklubbene i samarbeid med NIF. Denne uken blir ytterligere medlemsklubber kontaktet av NIF for innfasing i det nye systemet. 

NIF begynte mandag 26. oktober arbeidet med å kontakte de resterende kampsportklubbene per telefon, for å informere om overgangen til nytt system. Basert på erfaringer fra annet særforbund estimerer NIF Digital at de vil kontakte ca. 100 klubber per uke.

Oppfølging og opplæring

NIF kommer i sin dialog med klubbene til å stille spørsmål om eksisterende løsning for fakturering, opplyse om nye krav fra NIF, og at tilgang skjer nå – da med støtte fra support på enkel funksjonalitet for medlemshåndtering.

Når det gjelder opplæring i forbindelse med fakturering for klubber som per i dag ikke har dette, og ikke etterspør fakturering når de nå kontaktes av NIF, vil dette etter planen skje over nyttår. For de klubber med eksisterende avtalegiro vil det gis mer oppfølging og hjelp for å få dette på plass allerede nå.

Gleder oss til å ønske velkommen

Norges Kampsportforbund minner om at overgang til ny løsning er nødvendig da NIF har definert krav om elektronisk betaling av medlemskontingent gjennom godkjent løsning

Vi presiserer også IMS vil være gratis i drift, samt at valg av AvtaleGiro for kampsportklubber gir en pris som er lavere enn dagens løsning, og ca. 60% billigere enn nærmeste konkurrent i markedet. Det er allerede også støtte for betaling med vipps, eFaktura og kort i løsningen, til noe høyere transaksjonspris enn AvtaleGiro.

Kortbetalinger belastes et transaksjonsgebyr – direkte til betaler – og genererer også kickback til klubben.

Vi gleder oss til å ønske våre klubber velkommen til ny og forbedret løsning i løpet av de kommende månedene!