Norges Kampsportforbund har blitt sertifisert som rent særforbund

Publisert 08.05.2018
Redigert 05.06.2018

Norges Kampsportforbund og Antidoping Norge har inngått en samarbeidsavtale.

 

Avtalen innebærer at forbundet forplikter seg til å sette antidopingarbeidet på dagsordenen og gjennomføre tiltak som er beskrevet i en handlingsplan.

Målet er absolutt dopingfri idrett både nasjonalt og når utøvere konkurrerer og trener internasjonalt. Kampsportforbundet skal praktisere nulltoleranse for enhver form for doping i idretten. Utøvere, trenere og ledere innen kampsport har et særlig ansvar for å etterleve NKFs verdier og oppdragende funksjon i holdning og handling både på og utenfor idrettsarenaen.

Antidoping Norge forplikter seg til å veilede, bistå og fasilitere gjennomføringen av tiltakene.

Linda Olsen fra Antidoping Norge og generalsekretær Trond Søvik.

Rent Særforbund er et verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid systematisk på agendaen, samtidig som det blir tatt høyde for idrettens egenart. Konseptet skal sikre et minimum av antidopingkunnskap i organisasjonen, og vise tydelige holdninger til doping gjennom konkrete handlinger.

-Vi er veldig fornøyd med å ha fått dette på plass, det viser at vi er et seriøst forbund som tar kampidrett på alvor. Nå skal vi jobbe aktivt videre med tiltakene og passe på at klubber og utøvere følger våre retningslinjer, sier Dag Jacobsen, sportssjef i Norges Kampsportforbund.

Det vil komme en underside på nettsiden med alt av relevant info for klubber og utøvere.