Muligheter for økonomisk støtte til din klubb

Publisert 03.11.2022

Det finnes en rekke støtte og tilskuddsordninger som Norges Idrettsforbund forvalter til idrettslagene. I tillegg finnes det også andre støtteordninger for idrettslag, både nasjonalt lokalt og nasjonalt. Vi oppfordrer alle klubber til å gjøre seg kjent med disse mulighetene for å få økonomisk støtte, og allerede nå begynne planleggingen av eventuelle søknader for 2023.

Lokale aktivitetsmidler (LAM), Spillemidler til utstyr, Stiftelsen Dam og støtte til Allidrett er støtte- og tilskuddsordninger som NIF sentralt forvalter. For å få en oversikt over andre støtteordninger, kan man henvende seg til sin lokale idrettskrets.

Kommunale bidrag

Les Norges Idrettsforbunds retningslinjer for kommunale bidrag her. Dette inkluderer aktivitetsstøtte for medlemmer under 25 år fra kretsene, tidligere kalt hodestøtte.

Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Les mer om LAM her

Allidrett for barn og ungdom

Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om oppstart- eller utviklingsstøtte for å starte opp eller videreutvikle Allidrett.

Allidretten må tilby ulike idretter for barn fra 6 til 12 år og/eller ungdom fra 13 til 19 år over minst 20 uker i løpet av ett år.

Idrettslag kan søke på støtte til:

  • Allidrett for barn
  • Allidrett for barn-para
  • Allidrett for ungdom
  • Allidrett for ungdom-para

Mer informasjon om kriterier for ordningen og søknadsskjema finner du her:

Barn:
Allidrett for barn

Ungdom:
Allidrett for ungdom

Stiftelsen Dam

Alle idrettslag kan søke om midler via Norges idrettsforbund til tre av Stiftelsen Dam sine programmer.

Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse for sårbare og utsatte grupper, som mennesker med funksjonsnedsettelse, med innvandrerbakgrunn, med lav betalingsevne, med en fysisk eller psykisk lidelse eller rusavhengighet.

Helseprosjekter

Utviklingsprosjekter

Forskningsprosjekter

Voksenopplæringsmidler (VO)

Det finnes en rekke støtteordninger for VO, mange som kan være spesielt nyttige rundt utfordringene man opplever med korona.

Se all informasjon fra NIF om voksenopplæringsmidler her.

Du finner også full oversikt over fjorårets støtteordninger fra NIF her.

Støtteordninger fra banker

Flere av landets største banker og forsikringsselskap har de siste årene økt sin støtte til samfunnsnyttige saker, inkludert idrett.

Her er et utvalg av disse, der klubbene kan søke støtte til sine tiltak:

Sparebankstiftelsen

Storebrands «Vi heier på»

Gjensidigestiftelsen