Får din klubb ALLEMED?

Publisert 17.09.2020

ALLEMED er et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi. NIF offentliggjorde tidligere i år rapporten “Økonomi som barriere for idrettsdeltakelse”. Taekwondo og karate er inkludert i rapporten, som avdekker betydelige skilnader i kostnader innen barneidretten. Norges Kampsportforbund oppfordrer alle klubber til å benytte seg av ALLEMED-verktøyet, og vurdere tiltak for å bekjempe økonomisk utenforskap.

Hovedfunnene ved rapporten «Økonomi som barriere for idrettsdeltakelse» er at den årlige gjennomsnittskostnaden ved deltakelse for 9-åringer er 3600 kroner, mens de årlige gjennomsnittskostnadene for 15-åringer er 9600 kroner. Rapporten viser at de viktigste kostnadsdriverne i idrettslagene er utstyr, bekledning, samt arrangementskostnader.

– Norges Kampsportforbund er glade for at våre idretter kom godt ut i rapporten, og ikke totalt sett kan anses som kostbare. Vi registrerer dog at når det gjelder kostnader forbundet med kontingent- og treningsavgift er disse noe høyere enn snittet hos våre klubber. I tillegg viser undersøkelsen at klubbene i liten grad genererer inntekter som følge av dugnad- og markedsarbeid. Her oppfordrer vi derfor klubbene til å se muligheter, blant annet når det gjelder arrangement, for å øke sine inntekter, og slik kunne redusere treningsavgifter for medlemmer, sier Vegard Henriksen, arrangementssjef i Norges Kampsportforbund.

Mulighet til å delta

Antall barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier er økende. Fattigdom fører til at barn ekskluderes fra sosiale, kulturelle og idrettslige arenaer, noe som kan føre til en økt opplevelse av å ikke høre til. Det er derfor viktig at norsk idrett sammen sikrer at alle barn får tilfredsstillende oppvekstvilkår og mulighet til å delta.

I arbeidet med å forhindre økonomiske utenforskap kan klubber benytte seg av Handlings- og samtaleverktøyet ALLEMED. Dette verktøyet er laget av Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) – et bredt fellesinitiativ bestående av norske frivillige organisasjoner, fagmiljøer og foreninger.

Verktøyet gjøre det lettere for deg å inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi. Målet er å skape diskusjon og finne gode løsninger på hva akkurat dere kan gjøre for å få alle med.

Lyst til å løfte inkluderingsarbeidet i din klubb? Da kan du ta en titt på ALLEMED.no.

Vi oppfordrer også alle klubber til å gjøre seg kjent med NIFs tilskuddsordninger.