Klubbpakka – et nyttig produkt for idrettslagene

Publisert 30.11.2022
Redigert 06.03.2023

Klubbpakka er et nettbasert juridisk verktøy skreddersydd for idrettslagenes, som skal forenkle og profesjonalisere hverdagen til tillitsvalgte og ansatte i norsk idrett. Norges Kampsportforbund har en avtale med Advokatfirma Kleven & Kristensen som innebærer at våre medlemsklubber kan benytte Klubbpakka gratis. Klubbene kan kontakte administrasjonen for tilgang til Klubbpakka.

Klubbpakka inneholder en rekke standarddokumenter samt omfattende juridisk og praktisk veiledning innenfor sentrale idrettsrelaterte fagområder. Klubbpakka er et ”levende” produkt som jevnlig vil bli oppdatert i forhold til endringer i idrettens regelverk og sivilrettslige bestemmelser.

20 års erfaring

Klubbpakka er utarbeidet av advokatene Pål Kleven og Tomas Kristensen i advokatfirma Kleven & Kristensen, som har over 20 års erfaring som advokater innen idrettssektoren.

Norges Kampsportforbund mener Klubbpakka vil bidra til å øke profesjonaliteten og kunnskapen blant ansatte/tillitsvalgte slik at idrettslagenes interesser og verdier ivaretas på en god og hensiktsmessig måte. I en tid hvor vi opplever en stadig større ”rettsliggjøring” og kommersialisering av idretten, er det viktig at idrettslagene opptrer korrekt overfor omverdenen og i forhold til egne medlemmer og ansatte. I tillegg vil de mange standarddokumentene i Klubbpakka i stor grad bidra til å effektivisere organisasjonsarbeidet.

Norges Kampsportforbund er overbevist om at våre idrettslag vil ha stor nytte og glede av Klubbpakka! Innlogging til verktøyet finner du her. Klubbene kan kontakte administrasjonen for passord per epost til: post(a)kampsport.no.