Klubbpakka – et nyttig produkt for idrettslagene

Publisert 25.05.2023
Redigert 31.05.2023

Klubbpakka er et nettbasert juridisk verktøy skreddersydd for idrettslagene, som skal forenkle og profesjonalisere hverdagen til tillitsvalgte og ansatte i norsk idrett. Norges Kampsportforbund har en avtale med Advokatfirma Kleven & Kristensen som innebærer at våre medlemsklubber kan benytte Klubbpakka gratis.

Klubbpakka inneholder en rekke standarddokumenter samt omfattende juridisk og praktisk veiledning innenfor sentrale idrettsrelaterte fagområder. Klubbpakka er et ”levende” produkt som jevnlig vil bli oppdatert i forhold til endringer i idrettens regelverk og sivilrettslige bestemmelser.

Nye varslingsrutiner

Kleven og Kristensen har nå utarbeidet nye varslingsrutiner for idrettslag. Varslingsrutinene omfatter både varsler etter idrettens egne regler og varsler etter arbeidsmiljølovens regler (idrettslag med fem ansatte eller flere er lovpålagt å ha varslingsrutiner).

20 års erfaring

Klubbpakka er utarbeidet av advokatene Pål Kleven og Tomas Kristensen i advokatfirma Kleven & Kristensen, som har over 20 års erfaring som advokater innen idrettssektoren.

Norges Kampsportforbund mener Klubbpakka vil bidra til å øke profesjonaliteten og kunnskapen blant ansatte/tillitsvalgte slik at idrettslagenes interesser og verdier ivaretas på en god og hensiktsmessig måte. I en tid hvor vi opplever en stadig større ”rettsliggjøring” og kommersialisering av idretten, er det viktig at idrettslagene opptrer korrekt overfor omverdenen og i forhold til egne medlemmer og ansatte. I tillegg vil de mange standarddokumentene i Klubbpakka i stor grad bidra til å effektivisere organisasjonsarbeidet.

Norges Kampsportforbund er overbevist om at våre idrettslag vil ha stor nytte og glede av Klubbpakka!

Gå inn på Klubbpakka og bruk passordet: klevenkristense