Bli kjent med det nye forbundsstyret!

Publisert 24.09.2021
Redigert 12.01.2022

På Forbundstinget i juni ble det valgt nytt forbundsstyre. Det nye styret er allerede godt i gang med sitt arbeid, og det første formelle styremøtet i denne tingperioden ble avholdt 27.-28. august. I tillegg ble det nye styret bedre kjent med både hverandre og administrasjonen på et styreseminar i juni. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å gjøre seg bedre kjent med det nye forbundsstyret!

Protokollen fra forbundsstyremøtet i august kan leses i sin helhet her.

På styreseminaret i juni ønsket den nyvalgte presidenten Tore Bigseth alle velkommen med å understreke viktigheten av å benytte den varierte kunnskapen og bakgrunnen i styret.

– Styret skal være et kollegium. Vi skal jobbe sammen. Slike kollegium fungerer godt når vi har forskjellig bakgrunn og forskjellig kompetanse, men samme mål. Vi er sammensatt slik at forskjellig bakgrunn og kompetanse er godt i varetatt. Vi representerer flere nivåer og flere grener innen forbundet. Vanligvis er en tingperiode to år. Da får vi bedre tid. Bedre tid på å bli kjent og bedre tid til å jobbe fram de sakene vi skal presentere for tinget. Vi må klare oss med det året vi har fått, fortalte Bigseth til det nye styret.

Forankret i visjon og verdier

Bigseth understreket også viktigheten av at all virksomhet skal være forankret i forbundets visjon og verdier.

– Når jeg leser forbundets visjon og verdier; disse pilarene som skal styre oss, så tenker jeg at jeg med stolthet kan stille meg bak dette. Vi kan jobbe etter dette og representere beslutninger som har sitt fundament i dette. Vi kan forsvare både suksess og fiasko når vi vet at grunnlaget for resultatet var fundert i disse pilarene.

Forbundsstyret ser nå frem til å jobbe sammen frem mot juni neste år – du kan bli bedre kjent med forbundsstyret her:

Presidentskap:

Navn: Tore Bigseth
Alder: 50 år
Verv:
President
Klubb: Ålesund Ju Jitsu Klubb
Yrke: Jeg har utdanning innenfor markedsføring, fra det som i dag er NTNU, Ålesund. Jeg har jobbet med salg hele livet og hatt forskjellige roller. I dag er jeg salgs- og markedsdirektør i Norengros Ødegaard Engros AS i Ålesund.
Hvem er du som person og tillitsvalgt, og hvorfor ønsker du å være medlem i forbundsstyret? Jeg er 51 år og gift med Anniken. Sammen har vi to barn: Tuva på 17 år og Vetle på 11. Jeg har vært styremedlem i jujutsu-seksjonen, og har flere perioder som visepresident i forbundsstyret.

Det er viktig for meg at vi jobber sammen. At alle tillitsvalgte evner å jobbe mot samme mål. At vi kan være uenige og diskutere sak. Gjerne med stort engasjement. Men at vi ikke går på person, at vi viser respekt for hverandre og hverandres synspunkt. Viktig at vi husker på hvorfor vi er her. Vi er her for å fasiliteter at våre medlemmer kan utøve sine idretter, det må vi aldri miste av syne.  Fokus på aktivitet, fokus på våre medlemmer.

Når valgkomiteen kontaktet meg var jeg usikker på om jeg skulle stille opp som kandidat. Jeg har vært borte en periode og jeg er langt fra den mest aktive i forbundet, selv om jeg har fulgt med noe. Etter å ha snakket mer med valgkomiteen om hva de ser for seg som utfordringene forbundet står overfor, valgte jeg likevel å takke ja til å stille til valg.

Jeg mener det vi har klart å få til med organiseringen av våre idretter i Norge er veldig positivt for alle idrettene våre. Uavhengig av hvilken tilknytning de har. Det er utfordrende å balansere forventinger og krav fra klubber, seksjoner, idrettsforbundet og de internasjonale organisasjonene vi er medlemmer i. Men jeg mener det er viktig at vi lykkes. Jeg ønsker å bidra til dette.

Hvilke områder er du opptatt av på vegne av NKF, og hva kan du bidra med? Jeg håper jeg kan bidra med å legge til rette for den videre utviklingen til forbundet. Denne perioden blir viktig, vi skal bestemme veien videre for forbundet. Å finne løsninger alle kan enes om er krevende, men allikevel helt nødvendig.  Mitt mål er å bidra gjennom dialog med de forskjellige grupperingene og på den måten finne en slik løsning vi kan enes om. Det tror jeg er det viktigste jeg kan bidra med.

 

 


 

Navn: Line Gulbrandsen
Alder: 48
Verv: 1. visepresident
Klubb: Trondheim NTN Taekwon-do klubb
Yrke: Advokat med egen advokatpraksis i Stjørdal.
Hvem er du som person og tillitsvalgt, og hvorfor ønsker du å være medlem i forbundsstyret? Bosatt i Trondheim. Mamma til to flotte tenåringer. Trent ITF-taekwon-do siden 15.05.1985, altså i 36 år. Medlem i Trondheim NTN Taekwon-do klubb og æresmedlem i Værnes NTN Taekwon-Do klubb (stiftet denne klubben i 1998). Aktiv instruktør og dommer. Har hatt styreverv i NKF siden 2004.

Jeg ønsker å gjøre en innsats for kampsport i Norge. Ønsker å bidra til at alle får et godt aktivitetstilbud og gode rammebetingelser for egen aktivitet.

Hvilke områder er du opptatt av på vegne av NKF, og hva kan du bidra med? Likebehandling av alle våre medlemmer, uavhengig av type kampsport/gren, stilart og internasjonal tilknytning. Styrket medlemsfokus og mest mulig ressurser til aktivitet.

Jeg har lang erfaring innenfor kampsport og som tillitsvalgt i NKF, i tillegg til juridisk kompetanse. Jeg er opptatt av å finne gode løsninger, til det beste for alle våre medlemmer.

 


 

Navn: Øyvind Andreassen
Alder: 72
Innstilt som: 2. visepresident
Klubb: Bergen Karate Klubb
Yrke: Cand real fra universitetet i Bergen. Pensjonert realfaglektor.
 
Hvem er du som person og tillitsvalgt, og hvorfor ønsker du å være medlem i forbundsstyret? Jeg er gift, har 3 voksne barn og 9 barnebarn. Opptatt av jakt, fiske og friluftsliv. Jeg har vært dommer i over 20 år og internasjonal dommer i fullkontakt-karate i over 20 år – dommerkarrierene er nå pensjonert.

Internasjonal representant for Norge i fullkontakt karate. Var general sekretær for European Kyokushin Organisation i over 10 år. Har vært aktiv som instruktør både nasjonalt og internasjonalt gjennom alle år. Var med på å grunnlegge BKK i 1969. Har siden den gang vært i styret enten som nestleder eller leder.

Hvilke områder er du opptatt av på vegne av NKF, og hva kan du bidra med?

 

Jeg ønsker å øke forståelsen av stilartenes betydning for å få et bedre fungerende og inkluderende NKF. Arbeider aktivt for å få annerkjennelse for eliteutøvere fra alle idrettene i NKF.

 

Styremedlemmer:

Navn: Anita Norheim
Alder: 23
Verv: Styremedlem
Klubb: Fana NTN Taekwon-Do Klubb
Yrke: Student. Tar for tiden mastergrad i Medie- og interaksjonsdesign og brenner for å skape gode brukeropplevelser!
Hvem er du som person og tillitsvalgt, og hvorfor ønsker du å være medlem i forbundsstyret? Jeg kommer fra Bergen. Jeg driver med ITF Taekwon-Do og trener i Fana NTN Taekwon-Do Klubb. I klubben er jeg aktiv utøver, instruktør og styremedlem. Jeg trives altså godt både foran og bak scenen. I tillegg er jeg nestleder i Norges Kampsportforbunds Ungdomskomite.
Jeg ønsker å kunne være med å forme Kampsportforbundet og å kunne bidra til å skape idrettsglede for alle uansett nivå og rolle. Jeg gleder meg også veldig til å få ny erfaring, lære gjennom praksis og lære av de mer erfarne. Samtidig ønsker jeg å bidra med å tenke nytt og innovativt.
Hvilke områder er du opptatt av på vegne av NKF, og hva kan du bidra med? Jeg er veldig opptatt av at alle skal føle seg inkludert i idretten og å tilrettelegge for å holde på medlemmer lengst mulig. Dette gjelder uansett om en persons drøm er å bli verdensmester, dommer eller styremedlem. Jeg er også opptatt av team og samarbeid. Jeg håper å kunne bidra med nye synsvinkler og å tenke utenfor boksen. Sist, men ikke minst ønsker jeg å være en representant for ungdom og unge voksne.

 


 

Navn: Erling Svanberg Mytting
Alder: 46
Verv: Styremedlem
Klubb: Oslo Taekwondoklubb
Yrke: Systemutvikler og rådgiver i IT-bransjen. Har jobbet i Statens Lånekasse for utdanning, Storebrand Forsikring, If. Forsikring, Codan Forsikring, Nordea og Visma.
Hvem er du som person og tillitsvalgt, og hvorfor ønsker du å være medlem i forbundsstyret? Jeg begynte med kampsport (taekwondo) i 1995 i Bodø Taekwondo Klubb, og har senere trent i Haugaland Taekwondo klubb og fra 2001 i Oslo Taekwondoklubb. Jeg er også pappa til Christine som skal begynne på skolen denne høsten, samboer med Linn Anett og bosatt i Oslo.
Min motivasjon for å takke ja til en plass i forbundsstyret er at jeg vil bidra til at WT-taekwondo skal finne sin plass i NKF, vokse innad i NKF og bruke NKF som plattform for å utvikle egen stilart både i bredden og som konkurranseidrett.

Jeg vil jobbe for å ivareta- og styrke Norges Kampsportforbund som den overordnede organisasjonen for kampsporter i Norge, men vil samtidig jobbe for prinsippet om at det er de som er nærmest stilarten som er best plassert til å ta de viktige og strategiske avgjørelsene for egen idrett. Det er stilartene som utgjør Kampsportforbundet, ikke Kampsportforbundet som definerer stilartene.

Hvilke områder er du opptatt av på vegne av NKF, og hva kan du bidra med? Siden om lag 2003 har jeg med noen få unntak vært knyttet til WT-seksjonen ved verv i dommerkomiten og seksjonsstyret. Jeg har vært dommerkomiteens sekretær, dens leder (en posisjon jeg pt. fremdeles har), nestleder og leder i seksjonsstyret med plass i forbundsstyret i egenskap av å være seksjonens leder. Jeg er også internasjonal dommer i kamp. Over lang tid med vekslende ansvar i seksjonen sammenstilt med en viss internasjonal erfaring, mener jeg at jeg har noe av verdi å bringe til torgs i forbundsstyret.

 


 

Navn: Per Christian Garnæs
Alder: 64
Verv: Styremedlem
Klubb: Asker Taekwon-Do Klubb
Yrke: Optiker/butikkeier
Hvem er du som person og tillitsvalgt, og hvorfor ønsker du å være medlem i forbundsstyret? Jeg er gift, har to voksne sønner og fire barnebarn.

Internasjonal/nasjonal dommer. Nesteleder i klubben og trener. Utøver på nasjonalt nivå på 80 tallet. Startet med Taekwon-Do i 1972. Sitter i fagkomiteen og dommerkomiteen for ITF-taekwondo. Leder av ITF-seksjonen.

Ønsker å jobbe for å skape trygge og forutsigbare rammer/vilkår for klubber og medlemmer både på bredde og topp. Har generelt prøvd å skape en felles plattform for forbundets medlemmer på tvers av idretter og stilarter og tror jeg kan bidra med lang erfaring på en nøytral måte.

Hvilke områder er du opptatt av på vegne av NKF, og hva kan du bidra med? At forbundets omdømme blir ivaretatt og at forbundet skal kunne gi alle medlemmer en trygg og forutsigbar treningshverdag både for bredde- og toppidrett, og både for barn/unge og voksne. NKF skal være en trygg arena for alle, i klubb eller på konkurransearenaen. Jeg tror blant annet at utdanning er en viktig faktor forbundet bør jobbe med. Både for en generell øking av kompetanse bland klubbenes trenere, men også som et ledd i økt rekrutering til klubbene/forbundet.

 


 

Navn: Øyvind Kveine
Alder: 37
Verv: Styremedlem
Klubb: Oslo Taekwondoklubb
Yrke: Jeg har en dobbel mastergrad innen lingvistikk og internasjonale relasjoner. I dag jobber jeg i DNB, med etterlevelse av regelverk knyttet til verdipapir-virksomhet og anti-hvitvasking.
Hvem er du som person og tillitsvalgt, og hvorfor ønsker du å være medlem i forbundsstyret? Jeg kommer fra Lillehammer, men har bodd i Oslo siden 2004. Jeg er samboer, og har 2 katter.

I tillegg til kampsport er jeg aktiv på treningssenter, jeg går en del tur i skog og mark, og er interessert i god mat og vin. På et tidspunkt i mine yngre dager hadde jeg faktisk lyst til å bli kokk.

Min karriere innen kampsport startet relativt uskyldig, jeg var 9 år gammel og hadde funnet ut at fotball ikke var min idrett. På den tiden hadde den lokale taekwondo-klubben en demo/oppvisning, med oppfordring til å komme på prøvetime. Jeg ante ingen ting om hva jeg gikk til, men ble hektet umiddelbart. I dag holder jeg 4.dan WT taekwondo og 1.dan judo, og trener i organisasjonen til Oslostudentenes Idrettsklubb. Her er jeg instruktør, men trener også selv. I tillegg har jeg i flere år vært både stevneleder og dommer.

I tillegg til å ha styreverv i egen klubb, har jeg også vært medlem og leder av Hovedstyret for Oslostudentenes Idrettsklubb. Jeg vet fra denne erfaringen at ikke alle kan få viljen sin alltid, men at det er viktig å ha full åpenhet rundt beslutningene som tas, og bakgrunnen for at ting ble som de ble. Denne type tankegang har jeg tatt med meg også inn i Forbundsstyret

Hvilke områder er du opptatt av på vegne av NKF, og hva kan du bidra med? Da jeg stilte til valg i WT-seksjonen, stilte jeg på en plattform av åpenhet, og fokus på breddeidretten. Jeg er av den sterke formening at den jobben som f.eks Håndballforbundet har gjort for å få inn flere medlemmer er helt korrekt. Hvis vi klarer å gi breddeidretten gode vilkår for å vokse, så vil det også på sikt føre til resultater hele veien opp i internasjonale mesterskap.

 


 

Navn: Jannikke Berger
Alder: I min beste alder, påstås det!
Verv: Styremedlem
Klubb: Bergen Karate Kampsportklubb
Yrke: Mange års erfaring fra SMB til konsern med globalt nedslagsfelt. Ledererfaring med spisskompetanse innen økonomistyring, markedsføring og salg, samt tilkomst teknikk offshore. Per i dag jobber jeg som Marketing & Communications Manager.
Hvem er du som person og tillitsvalgt, og hvorfor ønsker du å være medlem i forbundsstyret? Opptatt av foto & video, instruktør for Les Mills Body Combat, sykkel, step, puls, tabata, slynge, kjernesterk.

Har primært vært aktiv innen fullkontakt-karate, kyokushin kai, samt 2 år med brasiliansk jiu jitsu (Australia), men har også vært innom seminarer for flere karate-stilarter og typer kampsport. Begynte å konkurrere regionalt i WUKO (WKF)-karate, for deretter å konkurrere fullkontakt i Australia. Har en andreplass fra British Open i 2003 før jeg gikk inn i rollen som dommer.

Har sittet i styret til Kampsportforbundet Region Vest fra 2005 til forbundet ble sentralisert i 2009. I perioden 2005- 2017 var jeg en del av forbundets faggruppe for trenerutdanning, og holdt kurs fra Stavanger i sør til Tromsø i Nord. Tiltrådte som ressurs i karateseksjonen i 2014 som styremedlem, som nestleder i 2016 og leder fra 2018. I 2020 deltok jeg i mentorprogrammet for kvinnelige ledere i regi Norges Idrettsforbund. Har tidligere også tatt NIHs organisasjonskurs.

Hvilke områder er du opptatt av på vegne av NKF, og hva kan du bidra med? Idrettens verdier og medlemmenes ve og vel står høyt i fokus ved alle avveininger. Rettferd for medlemmene. I korte trekk er motivasjon for verv i forbundet: Likeverd og Idrett for alle >> hele livet.

 


 

Navn: Geir Olav Jensen
Alder: 48
Verv: Styremedlem
Klubb: Trondheim Ju Jitsu Klubb/Malvik Ju jitsu Klubb
Yrke: Min yrkesbakgrunn ligger innen data hvor jeg stort sett har vært innom de fleste fagfelt fra programmering, tjenerdrift og kundekonsultasjon. I en periode av mitt liv drev jeg min egen konsulentvirksomhet med alt det innebar.
Hvem er du som person og tillitsvalgt, og hvorfor ønsker du å være medlem i forbundsstyret? Jeg er 48 år og enslig for tiden med et voksent barn. Utover kampsport har jeg hatt en lidenskap for film og bøker, men mye av dette har måttet vike plass for familie og kampsport opp igjennom årene. Nå får jeg mesteparten av «underholdningen» min dekket av forskjellige dataspill.

I 1995 startet jeg i Trondheim Ju Jitsu klubb og har fortsatt tilhørighet der, selv om jeg nå deler tiden min med Malvik Ju Jitsu klubb hvor jeg er hovedinstruktør. Felles for begge klubbene er tilhørigheten til Ju Jitsu Norge-stilarten. I begge klubbene figurerer jeg som trener for tiden, og jeg har også involvert meg i dommervervet med nasjonal lisens innen Jujutsu Fighting, Duo og Ne-Waza. Som utøver av kampsport har jeg snart 25 års erfaring i JJN jujitsu.

Tidligere har jeg hatt styreverv i Trondheim Ju Jitsu klubb, og var også styreleder der i noen år.

Som tillitsvalgt i forbundet nå føler jeg at det blir viktig for meg å fremme jujutsu som idrett, jeg opplever gjerne at de små kampsportene fort drukner litt blant de større. Jeg ser også at det er andre mindre kampsporter som strever litt, så å slå et slag for å gjøre kampsport mer alminnelig og kjent vil være en hjertesak for meg. Jeg tror at mange vil ha mer glede av kampsport som treningsform enn å stampe på et treningsstudio.

Hvilke områder er du opptatt av på vegne av NKF, og hva kan du bidra med? Jeg har en lidenskap for jujutsu og kampsport generelt, og ønsket å tilby min tid til å hjelpe seksjonen. Når jeg da ble forespurt om ledervervet tok jeg litt tenketid før jeg sa ja. Jeg tror at jeg kan bidra til å gjøre noe fornuftig for kampsport i Norge – og da jeg også ble innstilt til forbundsstyret åpnet det seg en større arena. I bunn og grunn har jeg et ønske om at flere mennesker i landet skal se på kampsport med like stor kjærlighet som jeg selv gjør.

Jeg er opptatt av likhet mellom de forskjellige idrettene/kampsportene. De større som tar medaljer og presterer i OL/internasjonalt får nok mye oppmerksomhet – men jeg håper vi kan dra nytte av fokuset og sette de andre sportene våre litt i søkelyset. Kampsport er så mye, og dette ønsker jeg å nå ut til folk med

 


 

Navn: Håkon Erikson
Alder: 41
Verv: Styremedlem
Klubb:
Yrke: Utdannet barnevernspedagog. Jobber med studieadministrasjon ved OsloMet.
Hvem er du som person og tillitsvalgt, og hvorfor ønsker du å være medlem i forbundsstyret? Jeg er kendoutøver, dommer, instruktør og tidligere klubbleder. Har trent Kendo i 13 år. Utover kampsport er hundehold en hobby.

Styreleder & styremedlem i gruppestyre. Styremedlem i fleridrettslagets fellesstyre. Tidligere styremedlem i FLIS.

Jeg ønsker å jobbe for å bedre rammebetingelsene til klubbene

Hvilke områder er du opptatt av på vegne av NKF, og hva kan du bidra med? Jeg er opptatt av å respektere egenart og ulikhet, ved å se behovet for å delegere beslutninger og legge til rette for lokalt selvstyre framfor for mye toppstyring.

 


 

Varamedlemmer:

 

Navn: Siv Jorunn Fossum
Alder: 45
Innstilt som: 1. varamedlem
Klubb: Trondheim Taekwondoklubb
Yrke: Bioingeniør hos St. Olavs Hospital, og prosjektkoordinator hos Sunnaasstiftelsen.
Hvem er du som tillitsvalgt, og hvorfor ønsker du å være medlem i forbundsstyret? Samboende og bosatt i Trondheim. Trener hos Trondheim Taekwondoklubb nå, men har trent karate siden 2012. Parautøver og bruker rullestol. I 2017 – 2018 ledet jeg prosjektet Hjulbeint Kampsport. Målsetning for prosjektet var hovedsakelig å gjøre kampsport kjent for andre i rullestol ved å introdusere dem for selvforsvar.
Jeg liker å engasjere meg, og har hatt flere verv i både idrett og frivillige organisasjoner. Da jeg ble forespurt om jeg kunne tenke meg å stille til valg ble jeg overrasket, men også stolt over at noen ser meg som en ryddig og stødig person som forhåpentligvis kan være objektiv når avgjørelser skal tas. Det er veldig spennende med det som skjer nå med en endring av organisasjonsstrukturen, og jeg tror jeg kan bidra positivt til dette.
Hvilke områder er du opptatt av på vegne av NKF, og hva kan du bidra med?

 

Jeg brenner for inkludering, og synes dette er et viktig område å fronte. Som individuelle idretter passer kampsport for alle, også mennesker med funksjonsutfordringer. Utover dette er jeg som poteten, og kan brukes der det er behov. Jeg lærer raskt, og er opptatt av å jobbe ut fra de retningslinjer som foreligger.

 


 

Navn: Geir Havreberg
Alder: 60
Verv: 2. varamedlem
Klubb: Etne Kyokushin Karate Klubb
Yrke: Maskiningeniør, agronom og et par fagbrev i verkstedindustrien. I dag jobber jeg som senioringeniør på Westcon Yards. Har også flere styreverv i næringslivet og innen idrett. Driver Havreberg Coaching AS og et treningssenter i Etne, Havreberg-gymmet.
Hvem er du som tillitsvalgt, og hvorfor ønsker du å være medlem i forbundsstyret? Enslig, tre barn og to barnebarn.

Mattedommer og treneransvarlig for to klubber. Har vært trener for landslaget i kyokushin (fullkontakt karate) i til sammen 12 år.

Jeg har trent karate i 44 år, for det meste kyokushin karate, men har også flere stiler som shingentai (2.dan) og shotokan (1.kyu). Har konkurrert nasjonalt og internasjonalt i fullkontakt karate i 15 år, men startet i WKF (WUKO).

Var den første som arrangerte fullkontakt karatestevne i Norge, og var også deltaker på stevnet. Har sittet med styreverv i idretten siden 1983, da i klubber og idrettsråd.

Er ellers glad i sykling, friluftsliv, dykking, og foto – men tiden strekker ikke til alt!

Hvilke områder er du opptatt av på vegne av NKF, og hva kan du bidra med? Det at demokratiet blir fulgt, og alle blir behandlet på lik måte, og ikke minst respektert på like vilkår. Det som skal og bør stå i fokus er at vi som tillitsvalgte ikke jobber for oss selv, men kun for medlemmene vi representerer, og som valgt oss. Vi skal ha kort vei fra medlemmene i klubbene inn til styret, og klubbene skal bli hørt i NKF.

De siste årene har jeg ledet en gruppe som bygger nytt friidrettsstadion i Etne, gjennom idrettsrådet i Etne, hvor jeg har sittet som leder i de to siste periodene.

Jeg tror at min erfaring fra tidligere i idrett og næringsliv gjør at jeg kan bidra med meninger om hvordan et forbund bør bli drevet – til det beste for alle. Da tenker jeg på det styret skal holde på med, som er den politiske delen, og administrasjonen som skal stå for den daglige driften. Her er det lett å blande roller, og det er oppskriften på konflikter i mange organisasjoner. Jeg ser frem til å bygge bedre samarbeid mellom alle i forbundet, inkludert klubbene. NKF må jobbe for å bli en viktig støttespiller for klubbene, det er klubbene rundt i Norge som skaper aktivitet. NKF skal være en servicepartner for klubben. Dessverre hører jeg for mange klubber si at de ikke har noe forhold til NKF. Det må vi gjøre noe med!