Kampsportforbundet resertifisert av Antidoping Norge

Publisert 04.07.2022

Takket være godt og målrettet antidoping arbeid i hele organisasjonen har Norges Kampsportforbund blitt resertifisert som Rent Særforbund i to nye år, til 30.06.2024.

Kampsportforbundet ble sertifisert som Rent Særforbund første gang i 2018. Hver sertifisering varer kun i en to-årsperiode og særforbundene må annethvert år opp til bevis for å vise at de tar antidoping-arbeidet på alvor.

Viktig å sette på agendaen

Norges Kampsportforbund har en målsetting om absolutt dopingfri idrett, både nasjonalt og når utøvere konkurrer og trener internasjonalt. Kampsportforbundet praktiserer nulltoleranse for enhver form for doping i idretten.

Rent Særforbund er et verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid systematisk på agendaen. Konseptet skal sikre et minimum av antidopingkunnskap i organisasjonen, og vise tydelige holdninger til doping gjennom konkrete handlinger. Tidligere ble det satt et ekstra krav til at utøvere og trenere måtte ha kompetanse på området, men nå har det også satt krav av at de tillitsvalgte også skal ha kompetanse både om antidoping og verdiarbeid.

Antidoping-arbeidet fortsetter

– Vi er veldig fornøyde med at vi klarte resertifiseringen i år, men hvis kampsportforbundet skal klare å beholde lisensen etter 2024 er vi helt avhengig av at utøvere, trenere og de tillitsvalgte oppfyller kravene som gjelder både når det gjelder antidoping og verdier, sier Dag Jacobsen, sportssjef i Norges Kampsportsforundet samt koordinator for antidopingarbeidet i forbundet.

Kampsportforbundet oppfordrer utøvere over 15 år til å ta Ren Utøver. Ren Utøver gir utøver, trener og leder kunnskapen du trenger om antidoping. Antidoping Norge har lansert en helt ny versjon av E-læringsprogrammet. Det nye programmet er tilpasset bruk på mobile plattformer og denne ganen egen læringsstier for utøvere og trenere/ledere på ulike nivå. Ta Ren Utøver HER

Forbundet oppfordrer også at alle klubber sertifisere seg som Rent Idrettslag.

Kampsportforbundet har innført krav om at alle klubber som skal søke om støtte eller skal arrangere konkurranser må være sertifisert som Rent Idrettslag. Husk at også denne sertifiseringen kun gjelder i to år og må oppdateres annethvert år.

Helhetlig opplegg rundt antidoping

Alle konkurranseutøvere som har behov for medisinsk behandling med legemidler undersøker om legemidlet inneholder stoffer som står på dopinglisten. Les mer om eventuelle medisinske fritak her.

Forbundet oppfordrer også alle utøvere på landslag, rekrutteringslag eller under kontrollert utvikling til å trene på et Rent Senter, dersom de har økter på treningssenter. Rent Senter betyr at senteret har et forebyggende antidopingprogram med kompetanseheving, informasjon og muligheter for dopingkontroll. Oversikt over alle treningssentre som har status som Rent Senter finner du her.

Krav til tillitsvalgte

I handlingsplanen for antidopingarbeidet er det lagt føringer der de tillitsvalgte innen idretten også må ha kompetanse innenfor antidoping-arbeidet. Vi anbefaler at alle tillitsvalgte tar innføringskurset som NIF har laget for tillitsvalgte her.

Ellers bør alle tillitsvalgt i kampsportforbudet sikre seg kompetansebeviset som tillitsvalgt i NKF. Kompetansebeviset inneholder fire små e-kurs. Velkommen som tillitsvalgt, Lov for Norges Kampsportforbund, Innføringskurs i organisasjonsnormer og organisasjonslære. Kursene ligger her.