Inkludering i klubb

Publisert 11.11.2015
Redigert 09.07.2018

Forutsetninger for god inkludering i klubben

Hvilke behov melder seg ved inkludering?

Med et mål følger det gjerne en strategi, dersom man har tanker om å lykkes. En strategi for å lykkes med dette krever at forbund gir nødvendige rammevilkår for å ta et reelt ansvar. Videre må vi fokusere på og forankre arbeidet i klub­ben med høy prioritering. Inkludering krever samarbeid med det offentlige om tiltak for mennesker med store hjelpebehov. Og som vi skal komme nærmere inn på senere, må vi ha en kompetanseutvikling av trenere og ledere.

Dersom forholdene er lagt til rette, kan svært mange funksjonshemmede fungere godt i samfunnet. Med tilrettelagte forhold tenker vi på hjelpemidler, opplæring og mulighet for å kunne være mobil. Disse behovene må klubber som ønsker å integrere funksjonshemme­de, mer eller mindre bevisstgjøre seg og vurdere eventuelt ekstra anlegg, utstyr og instruktør.

Som nevnt kan behovet for egne klasser være til stede, samtidig som det kan være vel så godt, om ikke bedre, å inkludere utøveren i de vanlige treningspartiene. Igjen en vurdering som klubb og instruktør må gjøre. Dette er ofte et spørsmål om ressurser både rundt ledig tid i treningslokale og instruktørkapasitet.

De fleste som leier tid i nyere haller, har lokaliteter som er tilrettelagt for for eksempel rullestolbrukere. Er ikke klubblokalene egnet for målgruppen, så kreves det kanskje ikke de store økonomiske løftene likevel for å forbedre dem (skjære ned dørstokker, fjerne elementer som er hindring osv.). Videre kan man ta kontakt med hjelpemiddelsentralen eller andre instanser for å få råd og veiledning om krav og ønsker til anlegg.

Kommunikasjon

’’Kontakten mellom foreldre og idrettslag er viktig, og forventningene må være avklart på forhånd. Trenerne må være godt informert om barna og kunne nå foreldrene raskt dersom noe skulle oppstå.’’Kerstin Roos, Byåsen IL allidrett

Kommunikasjon er svært viktig på alle nivåer og instanser. Det må praktiseres og det hjelper å utarbeide metode og mål slik at gruppen får positive opplevelser. Altfor mange sliter med negative erfaringer. God relasjon og dialog mellom foreldre, utøvere og ledere er kanskje den viktigste faktor til suksess, samt det å utvikle kunnskap, holdninger og verdier blant dem. Det krever bare litt god vilje og motivasjon til å bryte barrierer og å finne løsninger.  Forståelse av dette er avgjørende for resultater.

Undervisning

Trenere må gjøre seg kjent med kampsporten/stilartens sitt mangfold og muligheter slik at den best mulig kan innrettes i.f.t. funksjonshemmete/ krevende utøvere.  Klubb og leder må være bevisst på hvor langt de kan gå i.f.t. inkludering. Det finnes en rekke seminarer og kurs hvor man kan møte funksjonshemmede og få kunnskap om deres ønsker og behov. Det gjelder her å se også utenfor sin egen aktivitet.

Denne informasjonen skaper forhåpentligvis mer oversikt og forståelse slik at du og din klubb blir klar for nye utfordringer. Alle trenere/ledere bør tilegne seg kunnskap om funksjonshemming for å undervise effektivt og ikke minst i riktig tempo.  Videre skal trener/leder være en person som motiverer og står på og viser tålmodighet og åpenhet. I tillegg må treningstimene være godt forberedt (spesiell pedagogikk) fordi treningsmetode må varieres avhengig av utøverens bakgrunn. Kampsport kan praktiseres på forskjellige måter og trener må tilpasse treningen til utøver eller hele gruppen i.h.t.  behov.

Lykke til både til utøvere og trenere/ledere!