Hvem, hva, hvordan: Nøkkeltallene for Norges Kampsportforbund

Publisert 22.01.2021

Lurer du på hvor mange medlemmer Norges Kampsportforbund har, eller hvordan utviklingen er når det gjelder kvinneandelen i forbundet? Kanskje er du nysgjerrig på hvor mye av forbundets omsetning som går til administrasjon? Svarene finner du i nøkkeltallsrapporten 2019, som ble publisert i fjor høst!

2019 var et begivenhetsrikt år, hvor norsk idrett gikk fra 54 til 55 særforbund. Norges Kampsportforbund er det 10. største særforbundet innen NIF:

I tillegg ble fire nye idrettsgrener godkjent av idrettsstyret i løpet av 2019 – blant annet MMA og muay thai, som nå organiseres av Norges Kampsportforbund. Etter flere år med vekst i antall medlemskap falt medlemstallet i idrettslagene med 8 000 i 2019. Det var registrert 1,93 millioner medlemskap i idrettslagene ved utgangen av 2019.

Tallene for hele norsk idrett finner du i selve nøkkeltallsrapporten.

Nedgang i aktive medlemmer

Når det gjelder antall aktive medlemmer har Norges Kampsportforbund de siste 6 år hatt en nedgang på 2%. Når det gjelder utvikling innen de forskjellige aldersgruppene er denne som følger:

  • Det er en nedgang på 4% i aldersgruppen 6-12 år (en aldersgruppe som utgjør 47% av medlemsmassen)
  • Det er nedgang på 7% i aldersgruppen 13-19 år
  • Det er nedgang på 24% i aldersgruppen 20-25 år
  • Det er økning på 13% i aldergruppen 26 år +
  • Forbundet er det 7. største i aldersgruppene 6-12 år og 13-19 år
  • Forbundet er på 17.plass i aldersgruppen 20-25 år og 19. plass for de over 26 år
  • Forbundets kvinneandel er på 35,2%

– Vi ser her at Norges Kampsportforbund har en noe lavere kvinneandel enn resten av norsk idrett: kvinneandelen i norsk idrett ble redusert med 0,1 prosentpoeng i 2019 og 41,1 prosent av medlemskapene innehas nå av kvinner. Nøkkeltallene viser at Norges Kampsportforbund må fortsette vårt likestillingsarbeid, og ikke minst også arbeidet for å redusere frafallet, særlig for yngre voksne i alderen 20-25 år, forteller Trond Søvik, generalsekretær i Norges Kampsportforbund.

Økonomi og administrasjon

Når det gjelder økonomi viser nøkkeltallsrapporten at 18% av Norges Kampsportforbunds omsetning er definert som administrasjonskostnader. Dette er under snittet på 20,8 – på tross av at vi organiserer flere idretter, forteller Søvik.

– Vi ser her at vi ligger godt an sammenlignet med andre forbund; hele 28 særforbund har høyere administrative kostnader enn oss. Når det gjelder toppidrett og talentutvikling brukes 24,3% av omsetningen til dette, noe som er under snittet på 26,8%. Totalt bruker 29 særforbund mer på toppidrett enn Norges Kampsportforbund.

– Også når det gjelder ansatte i administrasjonen ligger Norges Kampsportforbund som særforbund godt an: Antall ansatte i særforbundene har økt med 14% totalt, mens vi har redusert antall årsverk. Som særforbund fortsetter vi arbeidet med å drifte en effektiv administrasjon, som skal yte best mulig service til attraktive klubber for alle kampsport-utøvere, avslutter Søvik.