Forslag på kandidater til forbundstyret og seksjonsstyrer

Publisert 11.03.2021

Det utsatte Forbundstinget avholdes i juni. Valgkomiteen for forbundsstyret, samt de forskjellige seksjonene, ønsker fortsatt forslag på gode kandidater som har engasjement og lyst til å påvirke og tilrettelegge for den overordnete og helhetlige kampsportvirksomheten i forbundet. Det er spesielt ønskelig med forslag på ungdom/yngre voksne. Frist for å sende inn forslag er 15. mai.

Forbundsstyrets oppgave er å iverksette forbundstingets vedtak med langtidsplan, representere forbundet og følge opp administrasjonen og seksjonene.

Vet du om kandidater som har det rette engasjementet og som liker å drive med tilrettelegging av kampsport på overordnet nivå, så vil vi gjerne få kjennskap til vedkommende!

Nominer dine kandidater snarest

Om du har kandidater til styrene oppfordrer vi deg til å snarest mulig sende inn dine forslag via nedenstående skjema. Siste frist er 15. mai.

Kandidater må være over 15 år og tilsluttet medlemsklubb. Det er en fordel at kandidaten er forespurt, men ingen betingelse. Valgkomiteene følger opp kandidaten direkte.

Det vises også til tidligere informasjon fra de forskjellige valgkomiteene, publisert i fjor, via nedenstående linker:

🔘Fleridrettsseksjonen
🔘Karate-seksjonen
🔘Jujutsu-seksjonen
🔘ITF-seksjonen
🔘WT-seksjonen
🔘Forbundsstyret

Forslag på styrekandidater

Forslag på kandidater til seksjonsstyrer og forbundsstyret

  • Vennligst oppgi ditt navn
  • Vennligst oppgi din epost-adresse
  • Vennligst velg hvilket organ du ønsker å nominere kandidat til.
  • Vennligst oppgi fullt navn på din foreslåtte kandidat.