Forbundsting del 2: – Vil informere fortløpende

Publisert 25.11.2020

Forbundsstyret i Norges Kampsportforbund begynner nå forberedelsene til del 2 av tinget, som gjennomføres i 2021.

På forbundsstyremøtet 7.-8. september vedtok Forbundsstyret å dele seksjonsmøter/ting i to deler. Den lovpålagte delen som omhandler saker vedrørende fortid behandles skriftlig 5.-6. desember, og sakspapirer er nå tilgjengelig på nett.

Har reservert foreløpig plass i mars

Andre del av forbundstinget, som inneholder de øvrige sakene, inkludert valg, vil behandles snarest mulig i 2021. På forbundsstyremøte 13., avholdt via Teams 16. november, fattet Forbundsstyret følgende enstemmige vedtak:

Foreløpig dato 19.-21. mars for reservert plass for fysisk ting i 2021 samt saksdokumenter til tinget 6. desember 2020 tas til etterretning. (…) Vurderinger ift. neste ting i 2021 og mulig investering i møteverktøy tas opp på neste styremøte.

Vurderer hybridløsning

Forbundsstyret følger koronasituasjonen fortløpende også med tanke på gjennomføringen av andre del av forbundstinget. Det er tidligere diskutert å gjennomføre del 2 som en hybridløsning, hvor representanter kan velge om man vil delta fysisk eller digitalt, for å imøtekomme alles behov og ønsker.

Allerede på styremøtet i juni behandlet styret bl.a. digitale kurs/webinarer, møter og Forbundsting. Styret fikk her presentert administrasjonens forslag til dette.

– I likhet med svært mange organisasjoner som skal avholde årsmøter har korona-situasjonen påkrevd at man vurderer forskjellige måter å gjennomføre på, av hensyn til risiko for smittespredning. Forbundsstyret har fått fremlagt de forskjellige mulighetene og leverandørene som er aktuelle fra administrasjonen, og det tas sikte på at saken behandles på neste møte. Vi har forståelse for at alle våre medlemmer ønsker informasjon også om del 2 av forbundstinget, og vil informere fortløpende, opplyser Kjell Sivertsen, president i Norges Kampsportforbund.