Fagwebinar: Trening av utøvere med ADHD

Publisert 20.04.2021

Norges Kampsportforbund vil i første halvår 2021 arrangere månedlige fagwebinar. Neste webinar arrangeres torsdag 29. april. Temaet for webinaret er tilrettelegging av aktivitet for utøvere med ADHD.

Formålet med de månedlige fagwebinarene er å gi medlemmer, foresatte, utøvere, trenere og tillitsvalgte faglig påfyll innen utdanning, talentutvikling og toppidrett. Webinarene vil være relevante for klubber med ambisjoner innen alle forbundets idretter.

Tidspunktet for det kommende fagwebinaret er 29. april kl. 19:30. Påmelding gjøres via forbundets kurskalender.

Tilrettelegging

Nina Holmen fra ADHD Norge vil komme med innspill og råd for klubber, trenere, ledere og andre som ønsker å lære mer om dette temaet. Målet er å gi deltakerne flere verktøy i det daglige arbeidet med trening av utøvere med ADHD, samt mulighet for å utveksle erfaringer på tvers av klubbene.

Ønsker fortsatt innspill til temaer

PS! Du kan fortsatt komme med innspill til temaer for fagwebinarene. Forslag sendes inn via nedenstående skjema.

Fagwebinar - Forslag til tema

Innspill og forslag til temaer for fagwebinarer 2023 og 2024

  • Legg inn dine forslag til temaer nedenfor,