E-stevner: – En del av utviklingen innen idretten

Publisert 11.05.2020

Korona-pandemien har gjort at idretten må tenke nytt med tanke på oppfølging og utvikling av utøvere, coacher, dommere, stevnearrangører og klubber. En del av utviklingen er lansering av e-stevner. Administrasjonen i Norges Kampsportforbund har derfor nå oversendt informasjon med forslag til mulig løsning og gjennomføring av pilotstevne til seksjonsstyrer og grenkomiteer.

Norges Kampsportforbund håper selvfølgelig å komme tilbake til normal drift så snart som mulig. Det er allikevel ønskelig å introdusere e-stevner, da dette vil kunne bidra til økt aktivitet også når korona-restriksjonene oppheves.

– Digitalisering av konkurranser er en irreversibel del av utviklingen innen idretten. E-stevner forvandler måten å konkurrere på, og kan avvikles enklere og mer kostnadseffektivt enn fysiske stevner. Deltagere melder seg på fra hvor som helst i verden, uten å måtte hensynta reise- og overnattingskostnader. Det vil være mulig å gjennomføre e-stevner i både karate, taekwondo og wushu. Jujutsu vil også kunne ta dette i bruk for duo konkurransesystem, dog ikke så lenge krav om 1 meters avstand gjelder. E-stevner vil derfor være relevant for svært store deler av forbundet, forteller Trond Søvik, generalsekretær i Norges Kampsportforbund.

E-stevner gjennomføres ved at utøver sender inn film av gjennomført kata/mønster, som vurderes av dommere i henhold til gjeldende regelverk. Konkurransen gjennomføres dermed ikke live. Utøvere konkurrerer mot hverandre i tråd med oppsatt trekning/draw sheet, på samme måte som i en fysisk konkurranse. Utøvere som går videre til neste runde informeres om dette per epost, og har deretter 24 timer på seg til å filme neste kata/mønster. Alle filmer publiseres fortløpende, og skal være tilgjengelig til hele konkurransen avsluttes. På denne måten kan publikum følge konkurransene på nett.

Norske utøvere allerede i gang

Flere norske utøvere har allerede konkurrert med stort hell både i kata og mønster, og konkurransene som har vært avholdt vitner om stor interesse både i Norge og resten av verden for denne måten å konkurrere på.

– Da mange kommersielle leverandører innen idrett og trening også er tvunget til å se på alternative løsninger for å generere aktivitet og inntekter, anses det som viktig at også forbundet lanserer e-stevner som et tilbud, og ikke går glipp av mulighetene som ligger her. Arbeidet med å tilby e-stevner er også en del av forbundets pågående digitaliseringsarbeid, hvor man i tillegg ser på løsninger for kurs og årsmøter, påpeker Søvik.

Planlegger pilotstevne

For å kunne tilby gode løsninger for e-stevner er nå informasjon fra administrasjonen om mulighet for stevneavvikling oversendt seksjoner og grenkomiteer med en anbefaling om å legge dette inn som sak til behandling så snart som mulig.

-Arbeidsutvalgene i styrer og grenkomiteene er oppfordret til å utarbeide et saksfremlegg og forberede for styrebehandling, og jeg har store forventninger til at seksjonsstyrene og grenkomiteene vil ta godt imot forslaget. Administrasjonen ved arrangementsavdelingen er forberedt på å bistå seksjonene med koordinering og gjennomføring, og vil holde medlemsklubbene fortløpende orientert om videre fremdrift, avslutter Søvik.