Bruk av alt utstyr som oppfyller Norsk Standard tillatt

Publisert 10.10.2018

For å redusere økonomiske barrierer og kjøpepress har forbundsstyret vedtatt at det skal tillates bruk av utstyr fra alle leverandører som oppfyller Norsk Standard. 
Det ble under forbundsstyremøtet 7.-8. september vedtatt en endring i fellesbestemmelsene. Det skal nå tillates bruk av utstyr fra alle leverandører som oppfyller Norsk Standard for å redusere økonomiske barrierer og kjøpepress innen kampsport. Dette gjelder på alle norske stevner.
For generelle bestemmelser under konkurranser (bekledning for utøvere, dommere, coacher, konkurranseområder, alder, klasser, organisering av konkurranser, klassifisering av dommere, mm.), se gjeldende konkurranseregler for den enkelte kampsport.
Emne: