Utviklingsplan for arrangement tilgjengelig på nett

Publisert 09.11.2017

Norges Kampsportforbund skal styrke frivilligheten og kompetansen i medlemsklubbene slik at de kan stå sterkere rustet til å ta på seg det fulle og hele ansvaret ved arrangementer. Forbundet vedtok derfor i oktober en utviklingsplan for arrangement, som skal implementeres i løpet av 2018.

– Forbundet har et sterkt ønske om at klubbene skal være dyktige arrangører som skaper gode arrangement, og en målsetning om å bidra til sportslig verdiskaping. I henhold til den nye utviklingsplanen for arrangement vil seksjonene gi mest mulig avkall på føringer og størst mulig tillit til arrangørklubbene. Det tar tid å få opparbeidet arrangementer til å bli økonomisk bærekraftige, særlig innen smale idretter, men dette må likevel være målet. Økonomiske støtteordninger og/eller sikringsfond inngår derfor som del av arrangementsplanen, sier Trond Søvik, generalsekretær i Norges Kampsportforbund.

Ønsker å øke kompetansen

I tillegg til selve utviklingsplanen for arrangement vil det også utarbeides en mer detaljert arrangørmanual. Denne vil bli publisert i løpet av 2018, og skal være et tilbud og en ressurs for klubbene.

– Arrangørmanualen vil ikke sette spesifikke krav til arrangørene, men skal være en veileder og til inspirasjon for klubbene. Ved å utarbeide en god arrangørmanual vil man kunne øke kompetansen hos arrangørklubbene, samt at det bidrar til at stevnene blir mye mer like i utforming og gjennomføring. Særpreget på arrangementet skal ligge i idretten som utøves og ikke måten det organiseres og gjennomføres, påpeker Vegard Henriksen, arrangementssjef i Norges Kampsportforbund.

Utviklingsplanen for arrangement finner du HER.