Ny arrangementsplan: Fokusområder for 2018

Publisert 26.01.2018

Under styremøte 20. – 21. oktober 2017 vedtok forbundsstyret en ny utviklingsplan for arrangementer. Innføringen av den nye arrangementsplanen vil foregå i løpet av 2018 og medfører en del endringer for organisasjonen.

Utviklingsplanen kan leses i sin helhet her.

– Forbundet har et sterkt ønske om at klubbene skal være dyktige arrangører som skaper gode arrangement, og en målsetning om å bidra til sportslig verdiskaping. I henhold til den nye utviklingsplanen for arrangement vil seksjonene gi mest mulig avkall på føringer og størst mulig tillit til arrangørklubbene, sier generalsekretær Trond Søvik.

Tre fokuspunkter

Følgende tre punkter vil stå i fokus under første del av innføringsfasen:

1. Ansvar
Fra 01.02.18 er det klubbene som står som ansvarlig for planlegging og gjennomføring av alle arrangementer (unntatt regionale treningssamlinger, landslagssamlinger etc. hvor det ikke er naturlig at klubber står som arrangør).

NKF vil fortsatt stå som den formelle eier av terminlistefestede arrangementer som NM, NorgesCup o.a. men overlater det tekniske ansvaret til en av sine medlemsklubber, eller en sammenslutning av flere klubber.

Det opprettes en kontrakt mellom teknisk arrangør (TA) og NKF som gir medlemsklubben fulle rettigheter til stevnets gjennomførelse og økonomi, og begrensede markedsrettigheter (begrenset i den grad av at man skal ta hensyn til NKFs sponsorer og samarbeidspartnere). For større arrangement som NM innebærer også kontrakten et ansvar for å ivareta kommunikasjons- og informasjonsbehovet som medfølger arrangement av denne størrelsen

2. Økonomi
TA står fullt og helt ansvarlig for arrangementets økonomi. TA tar selv alle inntekter for arrangementet, men må også bære alle utgifter.

Seksjonen skal ikke bære kostnader for de enkelte stevnene, men kan gjennom tilskuddsordning gi støtte til arrangører. Seksjoner kan også opprette et sikringsfond hvor arrangører kan søke om å få dekket et evt. underskudd.

3. Organisering og bistand fra seksjon/administrasjon
TA må selv ta hovedansvaret for planlegging og gjennomføring (som beskrevet i punkt 1). TA må selv organisere en egen arrangementskomité med prosjektleder som driver prosessen videre. NKF tildeler hvert offisielle arrangement en teknisk delegat (TD) fra seksjonen. Prosjektleder hos TA kan ved behov kontakte TD eller NKFs Arrangementssjef for bistand under forberedelser og gjennomføring. Detaljert arrangementsmanual er under utarbeidelse til støtte for tekniske arrangørers virke. I tillegg tilbys egne arrangørkurs. Informasjon om dette finner du her.

Vil tilby bistand

Klubber som allerede har påtatt seg stevner under tidligere vilkår vil ikke bli berørt av disse endringene, men vi oppfordrer alle klubbene til likevel å benytte muligheten til å påta seg det fulle og hele ansvaret for stevnet. Administrasjonen i NKF vil tilby bistand under hele prosessen og støtte oppunder klubben på veien mot et godt arrangement og et positivt økonomisk resultat.

– NKFs administrasjon jobber videre med en omfattende arrangementsmanual som skal være med på å understøtte denne arrangementsmodellen og gi råd, tips og inspirasjon til arrangørklubbene. Hovedpoenget er å hjelpe klubbene til å bli dyktige arrangører som oppnår sportslig og økonomisk verdiskaping, sier arrangementssjef Vegard Henriksen.