Antidoping: ny World Anti-Doping Code (WADC)

Publisert 12.01.2021
Redigert 13.01.2021

Få med deg endringene som trer i kraft fra 1. januar 2021: Nytt regelverk, nye forskrifter og ny dopingliste.

Fra 1. januar trer en ny World Anti-Doping Code (WADC) i kraft. Dette er det internasjonale antidopingregelverket som skal gjelde i alle idretter, i alle land. Den første utgaven av WADC trådte i kraft i 2004. Siden kom det nytt regelverk i 2009, i 2015 og nå altså fra 1. januar 2021.

Revisjonsprosessen av denne nye «koden» startet mot slutten av 2017 fram til den ble vedtatt under verdenskonferansen i Polen i november 2019.

– Denne gangen er det kanskje ikke snakk om endringer som får de helt store overskriftene, men sett fra mitt ståsted er det gjort en del juridisk, tekniske grep slik at koden framstår som mer presis og på en del områder mer rimelig, sier advokat i ADNO, Britha R. Røkenes til Antidoping.no.

Relevante lenker

Lenker til koden og tilhørende standarder:

2021 World Anti-Doping Code
International Standard for Code Compliance by Signatories (ISCCS)
International Standard for the Protection of Privacy and Personal Information (ISPPPI)
International Standard for Testing and Investigations (ISTI)
International Standard for Therapeutic Use Exemptions (ISTUE)
International Standard for Education (ISE) (NY!)
International Standard for Results Management (ISRM) (NY!)

Ett av de internasjonale særforbundene som Norges Kampsportforbund er tilsluttet, Ju Jitsu International Federation, har som følge av endringene lansert nytt antidipingregelverk. Regelverket kan leses i sin helhet her.