talent

Taekwondo (WT)
Sportssjefen ser lyst på taekwondo-fremtiden - thumbnail

Sportssjefen ser lyst på taekwondo-fremtiden

Brev fra Dag Jacobsen, sportssjef i Norges Kampsportforbund Selv om det internasjonale nivået innen taekwondo stadig blir mer krevende og ressursintensivt, [...]