GAISF

Felles / Forbund
Det internasjonale idrettshierarkiet - thumbnail

Det internasjonale idrettshierarkiet

Internasjonal idrett er organisert i et hierarki – et hierarki basert på markedskrefter, avhengig av synlighet, oppmerksomhet og anerkjennelse. [...]