Generell informasjon

Toppidrettssatsningen for karate

Landslaget består i dag av fulltidsutøvere som er sentralisert i Oslo og trener daglig sammen på Hasle og på Toppidrettssenteret.

På nivået under er det etablert et rekrutteringslag som består av utøvere som er under kontrollert utvikling og som har som mål å komme på landslaget etter gjennomført videregående skole. Utøverne i denne gruppen befinner seg på et nivå hvor man har nytte av treningen med landslaget og kan også bidra til at landslaget utvikler seg videre. Utøverne på rekrutteringslaget blir spesielt invitert til treninger, internasjonale samlinger o.l. av landslagsledelsen.

Utøvere som hverken er på landslag eller rekrutteringslag, men har blitt tatt ut til å representere Norge i EM eller VM, er Norges Representasjonslag. Gitte kriterier gjelder for å kunne være en del av representasjonslaget. Disse presenteres når man får tilbud om plass på laget.

For å kunne følge mer med på hva som foregår i regionene og se utviklingen til flere utøvere, har landslagsledelsen etablert 4 Randori-events. Her inviteres flere utøvere for at landslagsledelsen kan følge utviklingen til en bredere gruppe og samtidig støtte oppunder de regionale karate-miljøene. Invitasjon skjer etter anbefaling fra respektive regionstrenere, etter resultater i internasjonale stevner og innsendt stevneskjema (forutsatt at man sender disse inn regelmessig). Utøvere som utpeker seg under Randori-events kan også bli invitert til trening med landslagstreneren som kan hjelpe med utviklingen videre. Landslagstreneren inviterer på bakgrunn av landslagstrenerens evaluering.

Veien i systemet

1. Klubb:

· Utøvere trener som vanlig i klubb

2. Region:

· Dersom klubbutøvere ønsker kan de delta på samlinger (4 ganger per år i sin region og 2 ganger nasjonalt der alle regioner er samlet i Oslo).

3. Sparringssamlinger/Randori-Events:

· Utøvere som blir anbefalt av regionstrener kan bli invitert av landslagstrener til sparringssamlinger (ca. 4 samlinger årlig).

· Utøvere som konkurrerer internasjonalt på de evalueringsstevnene som landslagstrener setter opp og deretter sender trackingform (stevneskjema), kan bli invitert av landslagstrener til sparringssamlinger (ca. 4 samlinger årlig).

4. Rekrutteringslag:

· Landslagstrener tar ut utøvere til laget.

· Utøvere som rekrutteres inn mot fulltidslag så snart de er ferdige med VGS.

5. Norges Representasjonslag:

· Alle utøvere som skal representere Norge i EM og VM.

6. Landslaget:

· Landslagsledelsen tar ut utøvere til fulltidslaget.

Kvalifisering til EM, VM og OL kvalik

Utøver kan bli evaluert for uttak til EM og VM via NKFs poengsystem. Poengsystemet er forklart i videoene i nedenstående linker.

Måten man opptjener poeng for å kunne bli evaluert for uttak, er ved å delta på internasjonale evalueringsstevner. Det vises til nedenstående terminliste. Vær obs på at det må være minimum 10 deltakere per klasse for at stevnet er med i evalueringen. Oppdaterte versjoner av terminlisten vil i fremtiden publiseres på kampsport.no under toppidrett – karate. Vi minner også om at etter deltagelse på stevner må det fylles ut stevneskjema og sendes til raik@kampsport.no senest 2 dager etter stevnet. Skjemaet finner du nederst på siden.

For at seniorutøvere kan bli evaluert for uttak til offisielle mesterskap må de akseptere kriterier for Representasjonslag, som blir presentert til disse når de får tilbud om deltagelse.

Utøvere under 18 år og som er under kontrollert utvikling (de som har kontrakt med NKF og er dermed en del av NKF sitt utviklingssystem), vil bli prioritert med hensyn til uttak. Grunnen til dette er at for disse utøverne anses deltagelse i mesterskap som en del av et utviklingstrinn på vei mot toppen. Dette betyr allikevel ikke at utøvere i utviklingssystemet automatisk blir tatt ut eller har en eksklusiv rett til deltagelse i EM og VM.

Landslagsutøvere vil bli prioritert for uttak. Det anses som en del av utviklingstrinn mot OL kvalik.

Uttaket er objektivt, men siste og endelige ord om uttak/ikke uttak har landslagstreneren i samarbeid med sportssjefen. Alle overnevnte punkter tas med i betraktning, men andre kriterier kan være like avgjørende. Utøver blir evaluert basert på kriterier som innsats, vilje, fremgang, mental innstilling, kamp- og treningsmoral, deltagelse og oppmøte/gjennomføring av landslagsledelsens forskjellige tiltak og aktiviteter.

Økonomi

Utøvere på fulltidslaget får dekket alle kostnader til samlinger og konkurranser, mens alle andre som kvalifiserer seg til offisielle mesterskap eller som skal delta på samlinger må dekke alle kostnadene selv.

Andre krav for å bli vurdert

1. For å kunne søke og bli evaluert må du gjennomføre e-læringsmodulen «Ren utøver»

2. For å kunne søke og bli evaluert må du gjennomføre e-læringsmodulen fra Sunn Idrett (idrettsernæring – modul 1 (obligatorisk 13 år oppover) og 2 (obligatorisk 16 år oppover), modul om spiseforstyrrelser er frivillig). Denne finner du her.

3. Du må også laste ned NKFs «weight policy document» (vedlagt). Denne skal signeres og legges ved søknaden.

4. Du må også undertegne utøverkontrakt med spilleregler

Ytterligere informasjon

Søknad for kadett, junior og U21- VM i Santiago de Chile, 23.-27. oktober 2019.

Reise og deltakelse i junior-VM er til selvkost. Ved en eventuell medalje dekker forbundet 50% av kostnadene. Vi estimerer hotell-kostnader til å være 4 000 kr. Reisekostnader estimeres til å være 9 000 kr. Forbundet vil evt. kunne gi noe støtte utenom dette, men dette er fortsatt ikke avklart. For å kunne bli evaluert må man i løpet av året ha deltatt i et Youth League-stevne (kadetter og juniorer), eller Serie A- eller Premier League-stevne (U21-utøvere).

Stevnet begynner onsdag den 23. oktober. Registrering skjer mandag 21. og tirsdag 22. oktober.  Avreise vil være lørdag 19. eller søndag 20. oktober. Retur er planlagt mandag 28. oktober med ankomst tirsdag 29. oktober.

Husk å legge ved alle viktige dokumenter i søknaden. Dette inkluderer: Bilde av pass-informasjon, passbilde (til WKF-profil for dere som ikke har), stevneskjema, vektpolicy, ren utøver samt kostholdsdokument.

Uttaket skjer etter Youth League i Umag. All praktisk informasjon vil gis etter uttaket. Søknaden er ikke bindende. Dersom man blir tatt ut og aksepterer uttaket er aksepten bindende.

Søknadsfrist er 11. juli kl. 12:00

Det er ikke mulig å søke.