Generell informasjon

Toppidrettsatsingen for karate

Det profesjonaliserte fulltidslandslaget i karate som har vært driftet siden 2016 utgår fra 01.01.22 grunnet frafall av ressurser -både i form av støtte og penger. Norges Kampsportforbund kan ikke gå tilbake til hobby- og amatøropplegget. Man har en uttalt målsetting om å fortsette det profesjonelle opplegget som vi har hatt, og som har gitt gode resultater.

På bakgrunn av ovennevnte gjøres det fra 1. januar endringer i landslagsstrukturen. Den nye strukturen kan fremstilles slik:

Felles for landslag og utviklingsgruppe:

 • Uttak utføres av landslagstrener to ganger per år.
 • Krav om deltakelse på minimum 6 stevner i året, avtalt med landslagstrener hvilke.
 • Krav om deltakelse på alle helgesamlinger.
 • Krav om beståtte fysiske tester relevant for den enkelte utøver.
 • Krav om loggføring via treningsdagbok delt med landslagstrener.
 • Kan delta på alle treninger ved NKFs toppidrettslokaler. Noen vil streames og krever lokal treningspartner.

Landslag:

 • Landslagstrener har hovedansvaret.
 • Det tas kun ut seniorutøvere til laget.
 • De som er kvalifisert for Premier League får alle stevneutgifter dekket.
  • Øvrige utøvere må selvfinansiere alle stevner.
  • Ved medalje i EM/VM får utøveren refundert evt. selvfinansiering ved mesterskapet.
 • Coacher for utøvere på laget bør være en del av nasjonalt coachingprogram.

Utviklingsgruppe:

 • Coach og klubb har hovedansvar for utøverutvikling, men med støtte fra landslagstrener gjennom utøvertrening og nasjonalt coaching program.
 • Gruppen består av utøvere fra kadett til junior. Kan i noen tilfeller inkludere U21.
 • Utøvere må selvfinansiere alle stevner
  • Ved medalje i EM/VM får utøveren refundert selvfinansiering for mesterskapet.
 • Coacher for utøvere på laget være en del av nasjonalt coachingprogram.

Utøver av interesse:

Landslagstrener har ansvar for uttak til gruppen basert på en eller flere av følgende:

 • Resultater nasjonale og evt. internasjonalt
 • Nasjonale sparringssamlinger arrangert av landslagstrener
 • anbefalinger fra regionale trenere

Klubbtrener har hovedansvar for oppfølgingen av utøver.

Utøver kan inviteres til trening og helgesamlinger, samt delta på utvalgte onlinetreninger bestemt av landslagstrener.

Det er viktig å understreke at uttak til mesterskap også kan skje gjennom uttakskriteriene uten at man er del av noen av gruppene, men at disse gruppene vil bli prioritert. Les mer om dette nedenfor.

Muligheter også for coacher

For å lykkes med å utvikle morgendagens medaljekandidater er man avhengig av tett og god samhandling med trenere i hele landet. Som en del av omorganiseringen av karate-satsingen vil man også etablere et nasjonalt trenerprogram.

Her vil trenere kunne delta på månedlige online-sessions med fokus på temaer som er viktige for å hjelpe deres utøvere videre. Coacher som tar del i det nasjonale trenerprogrammet vil også inviteres til samlinger og treninger, og vil også kunne coache sine utøvere under juniormesterskap. Coacher med utøvere i ovennevnte grupper vil bli kontaktet direkte med forespørsel om å delta i programmet.

Uttak til mesterskap

Utøvere som ikke er på landslaget, men har blitt tatt ut til å representere Norge i EM eller VM, er Norges representasjonslag. Gitte kriterier gjelder for å kunne være en del av representasjonslaget. Disse presenteres når man får tilbud om plass på laget.

For å kunne være tett på miljøene i regionene, og se an utviklingen til flere utøvere, har landslagsledelsen etablert randori-events. Dette er samlinger med et større antall utøvere, som er åpne for alle med minimum 1-2 års konkurranseerfaring. Utøvere må i tillegg være minimum 12 år. Utøvere som utpeker seg under randori-eventene kalles athletes of interest og kan også bli invitert til treninger med landslagstreneren, som slik kan bistå med ytterligere utvikling. Landslagstreneren inviterer på bakgrunn av sin evaluering.

Utøvere i utviklingsgruppen vil bli prioritert med hensyn til uttak til mesterskap. Grunnen til dette er at for disse utøverne anses deltagelse i mesterskap som en del av et utviklingstrinn på vei mot toppen. Dette betyr allikevel ikke at utøvere i utviklingssystemet automatisk blir tatt ut eller har en eksklusiv rett til deltagelse i EM og VM.

Landslagsutøvere vil bli prioritert for uttak. Dette betyr allikevel ikke at landslagsutøvere automatisk blir tatt ut eller har eksklusiv rett til deltagelse i EM og VM.

Uttaket er objektivt, men siste og endelige ord om uttak/ikke uttak har landslagstreneren i samarbeid med sportssjefen. Alle overnevnte punkter tas med i betraktning, men andre kriterier kan være like avgjørende. Utøver blir evaluert basert på kriterier som innsats, vilje, fremgang, mental innstilling, kamp- og treningsmoral, deltagelse og oppmøte/gjennomføring av landslagsledelsens forskjellige tiltak og aktiviteter.

Økonomi

Informasjon om fakturering: Formelt og juridisk sett er det klubbene som står som medlem av Norges Kampsportforbund og Norges idrettsforbund. Når klubbens medlemmer/utøvere deltar i forbundets aktiviteter (stevner, kurs, møter osv.), forutsetter vi at klubben, som ansvarlig organisasjonsledd, har regulert hvem som får delta på hva. Det er på denne bakgrunn vanlig praksis i hele norsk idrett at fakturaer forbundet med aktivitetsdeltakelse går til klubbene og ikke direkte til utøverne. Klubben kan deretter kreve refusjon fra medlemmene det gjelder, da ev. inkludert et omkostningsgebyr.

Dersom klubben har fått faktura som ikke vedkommer klubbens medlemmer/utøvere oppfordres klubben til å kontakte forbundet på post(a)kampsport. I motsatt fall opprettholdes forbundets krav. Vi gjør oppmerksom på at klubber som misligholder sine medlemsforpliktelser kan miste sitt medlemskap i kampsportforbundet.

Andre krav for å bli vurdert

 1. For å kunne bli evaluert må du gjennomføre e-læringsmodulen «Ren utøver»
 2. For å kunne bli evaluert må du gjennomføre e-læringsmodulen fra Sunn Idrett (idrettsernæring – modul 1 (obligatorisk 13 år oppover) og 2 (obligatorisk 16 år oppover), modul om spiseforstyrrelser er frivillig). E-læring fra sunn idrett finner du her.
 3. Du må også laste ned NKFs «weight policy document» (se lenke nedenfor). Denne skal signeres og legges ved søknaden.
 4. Du må også undertegne nedenstående utøverkontrakt med spilleregler.

Ytterligere informasjon