Generell informasjon

Toppidrettssatsningen for karate

Landslaget består av fulltidsutøvere og er sentralisert i Oslo. Utøverne trener daglig, enten sammen ved Norges Kampsportforbunds anlegg på Skullerud, ved Toppidrettssenteret eller individuelt etter avtalte planer.

På nivået under er det etablert et rekrutteringslag. Dette laget består av utøvere under kontrollert utvikling, som har som mål å bli tatt ut til landslaget etter gjennomført videregående skole. Utøverne i denne gruppen befinner seg på et nivå hvor man har nytte av treningen med landslaget og kan bidra til at landslaget utvikler seg videre. Utøverne på rekrutteringslaget blir spesielt invitert til treninger, internasjonale samlinger o.l. av landslagsledelsen.

For å kunne bli vurdert for rekrutteringslaget må man delta på flere stevner på landslagets terminkalender. Antall stevner varierer fra år til år. Utøveren må ha hatt konkurrert i Serie A-, Youth League- eller Grand Prix-stevner i minst to sesonger, i tillegg til å ha deltatt på de fleste randori-samlingene som landslaget arrangerer. Utøvere kan ikke være eldre enn 20 år (U21-klasse), har idrett som første prioritet, og vil dermed velge en videregående skole med toppidrettstilbud. Basert på disse kriteriene kommer landslagstreneren til å evaluere utøvere.

Utøvere som hverken er på landslag eller rekrutteringslag, men har blitt tatt ut til å representere Norge i EM eller VM, er Norges representasjonslag. Gitte kriterier gjelder for å kunne være en del av representasjonslaget. Disse presenteres når man får tilbud om plass på laget.

For å kunne være tett på miljøene i regionene, og se an utviklingen til flere utøvere, har landslagsledelsen etablert randori-events. Dette er samlinger med et større antall utøvere, som er åpne for alle med minimum 1-2 års konkurranseerfaring. Utøvere må i tillegg være minimum 12 år. Utøvere som utpeker seg under randori-eventene kan også bli invitert til treninger med landslagstreneren, som slik kan bistå med ytterligere utvikling. Landslagstreneren inviterer på bakgrunn av sin evaluering.

Veien i systemet

1. Klubb:

Utøvere trener som vanlig i klubb

2. Region:

Dersom klubbutøvere ønsker det, kan de delta på regionale samlinger. Disse er i regi av karate-seksjonen/grenkomiteen, og ledes av egne regiontrenere.

3. Sparringssamlinger/Randori-Events:

Åpne samlinger ledet av landslagstrener. Samlingene er åpne for alle utøvere som er minimum 12 år, og har minimum 1-2års konkurranseerfaring.

4. Rekrutteringslag:

Landslagstrener tar ut utøvere til laget. Uttak er basert på utvikling (i stevner og på samlinger) og prestasjoner i Grand Prix-, Youth League- og Serie A-stevner.

Utøvere på rekrutteringslaget har som mål å bli evaluert til å rekrutteres inn mot fulltidslaget så snart de er ferdige med videregående skole, og har også evnene til å nå dette målet. Disse utøvere deltar regelmessig i Grand Prix-, Youth League- og Serie A-stevner, samt alle tiltak landslagsledelsen setter opp for å sikre best mulig utvikling av utøverne.

5. Norges Representasjonslag:

Alle utøvere som skal representere Norge i EM og VM, som landslagsledelsen tar ut.

6. Landslaget:

Landslagsledelsen tar ut utøvere til fulltidslaget.

Kvalifisering til EM og VM

Utøvere kan bli evaluert for uttak til EM og VM via NKFs poengsystem. Poengsystemet er forklart i videoene i nedenstående lenker.

Måten man opptjener poeng for å kunne bli evaluert for uttak, er ved å delta på internasjonale evalueringsstevner. Det vises til nedenstående terminliste. Vær obs på at det må være minimum 10 deltakere per klasse for at stevnet er med i evalueringen. Oppdaterte versjoner av terminlisten vil i fremtiden publiseres på kampsport.no under toppidrett – karate. Vi minner også om at etter deltagelse på stevner må det fylles ut stevneskjema og sendes til raik@kampsport.no senest 2 dager etter stevnet. Skjemaet finner du nederst på siden.

For at seniorutøvere kan bli evaluert for uttak til offisielle mesterskap må de akseptere kriterier for Representasjonslag, som blir presentert til disse når de får tilbud om deltagelse.

Utøvere under 18 år og som er under kontrollert utvikling (de som har kontrakt med NKF og er dermed en del av NKF sitt utviklingssystem), vil bli prioritert med hensyn til uttak. Grunnen til dette er at for disse utøverne anses deltagelse i mesterskap som en del av et utviklingstrinn på vei mot toppen. Dette betyr allikevel ikke at utøvere i utviklingssystemet automatisk blir tatt ut eller har en eksklusiv rett til deltagelse i EM og VM.

Landslagsutøvere vil bli prioritert for uttak. Dette betyr allikevel ikke at utøvere på fulltidslandslaget automatisk blir tatt ut eller har eksklusiv rett til deltagelse i EM og VM.

Uttaket er objektivt, men siste og endelige ord om uttak/ikke uttak har landslagstreneren i samarbeid med sportssjefen. Alle overnevnte punkter tas med i betraktning, men andre kriterier kan være like avgjørende. Utøver blir evaluert basert på kriterier som innsats, vilje, fremgang, mental innstilling, kamp- og treningsmoral, deltagelse og oppmøte/gjennomføring av landslagsledelsens forskjellige tiltak og aktiviteter.

Økonomi

Utøvere på fulltidslaget får dekket alle kostnader til samlinger og konkurranser, mens alle andre som kvalifiserer seg til offisielle mesterskap eller som skal delta på samlinger må dekke alle kostnadene selv.

Andre krav for å bli vurdert

  1. For å kunne bli evaluert må du gjennomføre e-læringsmodulen «Ren utøver»
  2. For å kunne bli evaluert må du gjennomføre e-læringsmodulen fra Sunn Idrett (idrettsernæring – modul 1 (obligatorisk 13 år oppover) og 2 (obligatorisk 16 år oppover), modul om spiseforstyrrelser er frivillig). Denne finner du her.
  3. Du må også laste ned NKFs «weight policy document» (vedlagt). Denne skal signeres og legges ved søknaden.
  4. Du må også undertegne utøverkontrakt med spilleregler

Ytterligere informasjon

Informasjon om uttak til OL-kvalifisering

Oppdatert informasjon om hvordan man blir vurdert for uttak til OL-kvalifiseringsstevnet i juni finner du her. Søknadsskjema finner du nederst på siden. Alle som ønsker å bli vurdert for uttak må fylle ut nedenstående skjema. Frist: 1. februar.

Det er ikke mulig å søke.