WT: Kompetansehevende tiltak før neste stevne

Publisert 08.04.2022
Redigert 07.04.2022

Dommerkomiteen og Sportskomiteen jobber for fullt for å få gjennomført kursing i forkant av kommende stevner.

Det er allerede satt opp kurs for kampdommere 23.-24. april i Oslo, Bergen og Trondheim, og det vil bli avholdt poomsae dommerkurs i Oslo samme helg (mer info kommer!).

Dommerkomiteen jobber med å oppdatere kurs materiellet sitt å samtidig ferdigstille e-kurs for coach, så alle kan få oppdatert lisensen sin innen NC2.

Viktige tiltak for bedre arrangement

Sportskomiteen avholdt ifm NC1 i Drammen Sportdatakurs. Dette var en suksess tross få påmeldte, og man ønsker derfor tilby samme kurs i Bergen 29.-30. april ifm. NC2 også.

– Det er herlig å ha gjennomført første fysiske NC på et par år, og se gleden i medlemmenes ansikter i hallen. Både helt nye utøvere som prøver seg for første gang, og – tørr man si – gamle sirkushester som lukter savsmuld i manesjen igjen. Det har vært – og er stadig – en kjempejobb å komme retur til fysiske stevner etter Korona. Det er ikke «bare, bare» å starte opp igjen. Siden før-Korona tiden har vi utviklet en del på stevne-siden med blant annet Arrangørpakken (WT seksjonens utgave av forbundets Arrangørmodell), utvikling av online poomsae, utvikling av e-kurs, opplæring i Sportdata og mye mer, sier Maria Erenskjold, leder av sportskomiteen og nestleder i seksjonen.

Erenskjold fortsetter:

– Vi vet mange klubber sliter med å få opp medlemstallene sine igjen etter nedstengingene, og frivilligheten jobber på høyttrykk. Samtidig skal jeg dog be medlemmene se enda mer innad: de som ønsker vi har et bra og fleksibelt konkurranse tilbud til klubbene, må vite at det ikke er garantert vi har nok dommere og stevne operatører; tvertimot. Særlig på dommersiden har vi merket Korona også. Vi trenger i den grad å få flere dommere i stallen vår. Seksjonen har satt av flere penger i budsjettene 2022-2024 nettopp for å styrke dommerstanden mer.

Og så er det jo dette med å få arrangørklubber også! Vi mangler fremdeles søkere til flere stevner i år, og ikke minst neste år også. Vi håper flere klubber blir med på webinar om Arrangørpakken 14. mai kl 10:00-12:00 – mer informasjon og invitasjon til dette kommer.

Vellykket første stevne

Den siste helgen i mars ble det avholdt et vellykket arrangement da Norgescup og Østlandscup 1 ble arrangert i Drammen. Gjennom økt kompetanse i Sportdata, kunne dommerne også ta i bruk det nye scoringssystemet innen poomsae. Resultater fra stevnet finner du her.

Under NC i Drammen ble det også lansert et nytt medaljedesign som vil prege de kommende taekwondo-konkurransene i Norge.