WT: Dommerkurs i poomsae/mønster

Publisert 08.04.2022

Norsk wt-taekwondo trenger flere dommere for å kunne løfte den konkurranserettede aktiviteten tilbake til nivået man så før pandemien. Seksjonen har derfor gleden av å invitere til mønsterdommerkurs i april.

Praktisk info

Kurset arrangeres i Oslo Taekwondo Klubb sine lokaler på Bislett.

Det forventes at kandidatene leser igjennom regelverket før kursstart. Selve kurset vil være av teoretisk/praktisk karakter.

 • Pris: Kurset er gratis.
 • Tid:
  • Lørdag 23. april: 09:00 – 18:00.
  • Søndag 24. april: 09:00 – 16:30.
 • Bekledning: Dobok og overtrekksdress. Trening foregår i Dobok. Forelesning gjennomføres i overtrekksdress.
 • Deltaker må ha med egne skrivesaker og egen utskrift av konkurranse-, og mønsterregelverket, og tolkninger. Disse finner man på forbundets hjemmesider: https://kampsport.no/organisasjon/lover-regler/konkurranseregler/taekwondo-wt/.
 • Ta med egen lunsj og drikke.

Foreløpig program:

 Lørdag: 

 • 09:00 – 12:00
  Innledning og coach-kurs. Gjennom av regler og tolkninger.
 • 13:00-13:30
  Lunsj og Q&A og åpen diskusjon
 • 14:00 – 16:00

Dommerkurs: Dommerrollen, etikk, innledende regelkurs konkurranse- og mønsterreglementet.

 • 16:00-16:30
  Pause
 • 16:30-17:30
  Administrative rutiner, herunder påmelding til stevner og reiseregning etc.
 • 17:30-18:00
  Oppsummering og avslutning

Søndag:

 • 09:00 – 12:00

Gjennomgang praktisk dømming.

 • 12:00-12:30
 • 13:00-16:00
  Praksis på matta
  Praktisk trening med gjennomgang av mønster.
 • 16:00 – 16:30
  Avslutning, takk for nå og vi sees på NC 2!

Kandidater som trenger reise og overnatting ifm. kursene får dette dekket av seksjonen.

Man melder seg på til kurset ved å sende en epost til erling@dommerkomiteen.no.

Før kursstart må man også melde seg på i Min Idrett, men kurset var ikke lagt opp da denne artikkelen ble publisert. Kandidater som melder seg på via e-post vil få instrukser når påmeldingen i Min Idrett er åpen.

Hvorfor bli dommer?

Stevnene er en av de store tjenestene som seksjonen tilbyr miljøet. Dommerutvikling er derfor viktig for seksjonen: Uten dommere, ingen stevner!

I rollen som dommer vil man få perspektiv på taekwondo mønster, i tillegg til at man får en ny arena hvor man kan utvikle egen personlige taekwondo. I klubb- og konkurransesammenheng kjenner vi oss igjen i rollen som utøver, mosjonist, trener – altså som en taekwondo-praktiserende person. I dommerrollen får man se taekwondo i et nytt lys. Ikke minst vil man kunne åpne seg for nye impulser og en ny forståelse av taekwondo-konkurranser generelt og kamp spesielt.

Nyutdannede dommere får anledning til å delta som dommer på regionale og nasjonale i Norge, og når man har utviklet seg til en faglig sterk dommer, får man muligheten til å reise som dommer til stevner utenfor landets grenser. Først i Norden, deretter på åpne stevner i Europa. Etter hvert vil det også åpne seg muligheter for å få dømme på offisielle stevner i regi av WTE, WT eller en av de øvrige kontinentale unionene.

I Norge har seksjonen en målsetning om å bidra til faglig utvikling ved jevnlig å avhold nasjonale- og regionale dommersamlinger hvor man treffer dommerkollegaer, trener sammen, deltar på forelesninger om aktuelle temaer, avholder åpne diskusjoner samt at man setter av tid til en sosial samling.

– Som dommer har man også gode muligheter til å påvirke egen utvikling samt bidra til felles utvikling innad i dommerkollegiet. Idretten er basert på frivillighet, det gjelder også dommere. Dommere får allikevel betalt kr. 800,- pr. stevnedag for innsatsen som legges ned for taekwondo-fellesskapet. I tillegg dekkes naturligvis reise, kost og losji, både når man er på oppdrag og når man er på dommersamlinger.

Vi håper på å se mange mulige nye dommere på kurs!