Uttakskriterier senior-VM 2019

Publisert 30.11.2018

Landslagstrener Dave Cook har satt opp uttakskriteriene til senior VM i Manchester 15. – 19. mai 2019. 

I det videre beskrives prosessen med å identifisere de utøvere som vil bli invitert til å representere det norske landslaget i Senior-VM 2019. Formålet med denne prosessen er å velge et norsk lag som kan prestere på høyeste nivå i konkurransesesongen 2019.

Legg merke til at kriteriene kan forandre seg i forhold til mesterskapets status. I så tilfelle vil NKF oppdatere informasjonen så raskt som mulig på sine nettsider.

Mer info om VM kan du finne på mesterskapets offisielle side.

Del A

Kvalifikasjonskrav 

  1. Utøveren må være norsk statsborger og ha gyldig norsk pass.
  2. Utøveren må være berettiget til å representere Norge på alle store internasjonale konkurranser.
  3. Utøveren må inneha Kukkiwon Poom/Dan og ha gyldig GAL-lisens.
  4. Utøveren må forholde seg til uttakskriteriene (se del B).
  5. Utøveren kan bli bedt om en fysisk undersøkelse utført av en lisensiert lege, som sertifiserer at utøveren er skikket til å trene og konkurrere.
  6. Utøvere utenfor fulltidslandslaget som tas ut skal binde seg til en treningsperiode med landslaget på en måned i forkant av mesterskapet (disse utøverne vil bli trent av landslagstreneren). Utøveren må skrive under på og forholde seg til en «code of conduct».

Del B

Følgende profiler vil bli vurdert under utvelgelsesprosessen, og gjelder for åpne stevner (2019) og mesterskap (2018)

  • Resultatprofil (inkludert, men ikke begrenset til, statistikk antall kamper vunnet, medaljer vunnet, medaljestatus, scoringsprofiler, kontekstuell vurdering, rankingpoeng).
  • Prestasjonsprofil (inkludert, men ikke begrenset til, Game-play karakteristikker, kontinuitet i Game-play, kontekstuell vurdering)
  • Utviklingsprofiler (inkludert, men ikke begrenset til, modning og kontinuitet i Game-play, resultatprofiler, tilpasning til performance-miljø, dvs. repeterende forekomster)

Vær oppmerksom på at utvelgelsesprosessen er en kompleks prosess, derfor bestemmer ingen enkeltprofil utfallet.

Potensielle utøvere er pålagt å konkurrere i ≥ 3 kriteriestevner i 2019 (før de respektive mesterskapene). Alternative konkurranser vil kun bli tatt i betraktning når det ikke er noe klart valg for uttak.

Kriteriestevner 2019

Presidents Cup – Europe (G2), Turkish Open (G1), Egypt Open (G2), Belgian Open (G2).

Mesterskapskonkurranser 2018

Primert: EM 2018, Grand Prix-serien 2018, Grand Prix-finalen 2018

Sekundært : U21 EM 2018

Den endelige utvelgelsen vil bli gjort etter eget skjønn av landslagstreneren.