WT: Uttakskriterier for U21-EM

Publisert 11.06.2021

U21-EM arrangeres i Tallinn 24.-27. august. Utøvere som ønsker å delta bes merke seg uttakskriteriene, og melde sin interessere per epost innen 18. juni.

Hensikten med å utarbeide uttakskrav er å velge et norsk lag med et passende prestasjonsgrad. På den måten vil deltakelsen i mesterskapet legge til rette for videre utvikling.

Grunnet korona-situasjonen er perioden som legges til grunn for vurdering av uttak utvidet sammenlignet med tidligere mesterskapsuttak. Resultater fra september 2019 og frem til i dag vil derfor legges til grunn. Vi ber alle utøvere lese vedlagte dokument nøye.

Interesserte utøvere bes melde sin interesse via epost til helle(a)kampsport.no innen 18. juni.

Kvalifikasjonskrav

I tillegg til prestasjonskrav vil følgende generelle/formelle krav gjelde:

  • Utøveren må være norsk statsborger og ha gyldig norsk pass.
  • Utøveren må være berettiget til å representere Norge på alle store internasjonale konkurranser.
  • Utøveren må inneha Kukkiwon Poom/Dan.
  • Utøveren må ha gyldig GAL-lisens.
  • Utøveren må forholde seg til uttakskriteriene (se del B).
  • Utøveren må signere og forholde seg til en code of conduct.
  • Utøveren kan bli bedt om en fysisk undersøkelse utført av en lisensiert lege, som sertifiserer at utøveren er skikket til å trene og konkurrere.
  • Utøvere må være født i 2001, 2002, 2003, 2004 eller 2005.