Norge foregangsland innen sunne vektidealer

Publisert 24.04.2021
Redigert 26.04.2021

Da den norske landslagsledelsen i taekwondo ved David Cook og Mikael Oguz så at idretten deres på internasjonalt nivå hadde en usunn kultur rundt slankepress og ekstrem vektkutting, sendte de en bekymringsmelding til World Taekwondo med forslag om endringer.

Oguz forteller at spesielt etter innføringen av elektronisk poenggivning i olympisk kamp med sensorer i beskyttelsesvest og hjelm, ble en gradvis utvikling hvor utøvere med lange ben og god rekkevidde fikk et større fortrinn. Dette resulterte i at mange utøvere, spesielt i de lavere vektklassene, var veldig høye i forhold til sin vekt.

Landslagstrener Dave Cook gjorde grundige undersøkelser rundt temaet, og gjennom å se på tallene fra de offisielle utøverpresentasjonene i OL kunne man se at BMI-gjennomsnittet hadde sunket drastisk gjennom de olympiske lekene på 2010-tallet. Mange av utøverne var på et usunt lavt BMI-nivå ved innveiing, men samtidig visste man at dette ikke var deres normale «matchvekt». Ekstrem vektkutting, og manipulering av væskebalansen i kroppen var velkjente fenomener blant store deler av deltakerne før innveiing, noe som både på lang og kort sikt kan være svært helseskadelig.

Et ønske om at idretten ikke bare skulle utvikle seg teknologisk, teknisk og taktisk, men også være basert på sunne verdier lå til grunn da de foreslo for det internasjonale særforbundet World Taekwondo å gjøre endringer i regelverket rundt vekt. Som OL-gren er det viktig at man etterstreber rettferdighet og å være etiske forbilder for barn og unge, sier Oguz, før han fortsetter:

– Taekwondo skal være en idrett for alle, og ikke en segmentert toppidrett der kun høye utøvere kan hevde seg. Det må være mindre søkelys på vekt, mer på prestasjon og hva som skal til for å lykkes i en sunn kropp. Vi ønsker å se et bredt omfang i hvem som kan lykkes.

WTs regelendring

Reglene som er innført av WT går ut på at man kan bli plukket ut til en kontrollinnveiing på morgenen man har kampdag. Under denne kontrollen kan ikke utøveren veie mer enn 5% av vektklassen, det vil si at om man går i -58 kg er maks kontrollvekt 60,9 kg (5% av 58 kg = 2,9 kg).

Norge foreslo at denne grensen skulle være på 2%, men i et stort internasjonalt forbund med mange egeninteresser er de uansett fornøyd med å ha fått gjennomslag og oppnådd dette kompromisset som forhåpentligvis vil bidra til at spekulering i vektkutting minsker betraktelig.

Det har vært en lang vei dit, for mange nasjoner har ulik praksis på hva man mener er viktig i jakten på medaljer. Med norske øyne vil man kanskje også si at ikke alle har de samme etiske retningslinjene og ikke minst forståelse for faremomentene rundt vektkutting. En ting er å være i klassen du tilhører, men når du kutter for mye mister du i beste fall energi, og i verste fall ødelegger egen fysiske og mentale helse i det lange løp.

Nasjonale tilpasninger

I Norge har klubbene en god felles forståelse for de etiske og helsemessige dilemmaene rundt dette med vektregulering. Vi har også egne retningslinjer for vektregulering, spesielt for unge utøvere:

  • Ingen regulering under 15 år.
  • 16-17 år kan gå ned 1 kg i løpet av 4 uker.

Først og fremst skal vi være gode veiledere for barn og unge, men i den digitale hverdagen med enkel tilgang på informasjon, er det vanskelig å skjerme ungdommene for rollemodeller med usunne vektidealer. Mange ungdommer kan til og med synes det er kult å klare å gå ned mye i vekt, noe som ikke er overraskende, når man i flere massemedier gir positiv omtale til kampsportprofiler som med ekstreme metoder kutter vekt.

Dette er ungdommenes forbilder, og i kombinasjon med å delta i en idrett som de senere år har gitt større og større fordeler til høye utøvere, har treneroppgaven og oppfølgingen av unge utøvere aldri vært vanskeligere når det kommer til dette. Det er en balansekunst å forholde seg til sunn idrett, samtidig som man har fokus på prestasjon.

Mikael mener at en treners kanskje viktigste oppgave rundt dette, kan være å holde utøvere man ser at er i ferd med å utvikle usunne vaner tilbake fra deltakelse i stevner, på samme måte som vi har sett i langrennsmiljøet.

Tidlig introduksjon til vekt for unge utøvere

Lokalt i Norge har vi store muligheter til å tilpasse reglene, så vi kan skape en sunnere idrett. Både i Norge og flere andre nasjoner har man forsøkt seg med høydeklasser, i stedet for vektklasser for de yngste.

Uansett vil det viktigste for miljøet være å sette søkelys på mestring, teknisk utførelse og taktikk fremfor vekt. Om en ung utøver forsøker å finne «lette snarveier» med vektkutting, er det trenerens oppgave å snu på snu på det: Hvordan kan du gjøre det best mulig som den du er nå?

Her er vi avhengige av et godt samarbeid mellom klubber, foreldre og utøvere.

Maner til samarbeid

For å fremme dette viktige arbeidet er det viktig at klubbene står sammen om å ha sunne idealer. For å få større gjennomslagskraft og ikke minst bedre sportslig utvikling er det viktigste for klubbene å samarbeide med hverandre om trening, så man får sparre med flere forskjellige kroppstyper og utøvere, samt kan samarbeide om holdningsskapende arbeid og sunn idrett.

Avslutningsvis sier Oguz:
– Det går an, vær på og front dine argumenter! Vi sendte bare en e-post til World Taekwondo, som til slutt endte opp med en global regelendring.