Invitasjon til informasjonsmøte for klubber

Publisert 07.10.2015

Invitasjon til informasjonsmøte om Midt-norsk taekwondostevne 19. september og møte med Kukkiwon.

Torsdag 10. september var Norges Kampsportforbund (NKF) invitert i møte med representanter fra Kukkiwon. Representanter fra Kukkiwon presenterte sin visjon om å etablere seg i Nord-Europa og Skandinavia. Det foreligger per i dag ikke konkrete planer for hvordan dette praktisk skal gjennomføres, og det ble orientert om at Kukkiwon opererer med et tidsperspektiv på to-tre år og med en lengre innføringsfase.

Som følge av møte med Kukkiwon vedrørende deres ønske om fremtidig organisering og standardisering av DAN graderinger, ønsker WTF seksjonen å invitere styreledere og mastere til informasjonsmøte og diskusjon rundt det videre arbeid. Det er seksjonens ønske at det på møtet fremmes kandidater til en arbeidsgruppe som skal se helhetlig på organiseringen av DAN graderinger i Norge.

Samtidig ønsker seksjonen å benytte anledningen til å foreta en del avklaringer rundt avlysningen av Midt-norsk taekwondostevne 19. sept.

Praktisk informasjon

Tid: Mandag 12. oktober 2015 klokken 18:00 til 20:30
Sted: Park inn Gardermoen
Påmelding: https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=Y3VDA9771P9N innen kl. 24:00 torsdag 8. okt.
Utgiftsrefusjon: Seksjonen dekker kostander over 500 kroner på klubb

 

Med vennlig hilsen

Morgan Nygård
Leder
Taekwondo WTF-seksjonen

Trond Søvik
Generalsekretær
Norges Kampsportforbund

(Denne infoen skal også være sendt ut til alle klubber og alle mastere på mail 29.09.)

Relaterte linker

Invitasjon til informasjonsmøte om Kukkiwon