Godt samarbeid rundt taekwondo

Publisert 14.08.2018

Nam Young-Sook er ny sør-koreansk ambassadør i Norge, hun vil gjerne bidra til at taekwondo utvikles. 

Kampsportforbundet møtte 13.august den nye ambassadøren til lunsj og hyggelig samtale om koreansk kultur og sport. Fra kampsportforbundet stilte seksjonsleder for taekwondo, Gitte Østhus, arrangementskomitéen Morgan Nygård og sportssjef Dag Jacobsen.

Nam Young-Sook er den første kvinnelige ambassadøren i Norge, og er opptatt av å spre kunnskap om koreansk kultur og sport. Hun ønsker at taekwondo skal være med å skape en bedre verden ved at flere får prøve idretten. Gitte Østhus er den første kvinnelige leder for NKFs seksjonsstyre i taekwondo. Hun er opptatt av at alle som driver med taekwondo i Norge skal kunne samarbeide om utviklingen av idretten, både for bredden og toppen. Begge kvinnene tiltrådte sine nye posisjoner i mai i år og gleder seg til tiden fremover.

Ambassadøren er interessert i å bidra med utviklingen av Arctic Games, Norgesmesterskapet og til gjennomføringen av et opplegg i forbindelse med den internasjonale taekwondo-dagen.

– Det er svært gledelig å ha møtt den nye ambassadøren og ha den Sør-Koreanske ambassaden med på laget i utviklingen av norsk taekwondo, sier Dag Jacobsen etter møtet.