Arrangørutlysninger 2019-2020 Taekwondo

Publisert 30.10.2018

WT Taekwondo-seksjonen ønsker å invitere alle klubber til å fremme stevnesøknader for kommende sesong.

WT-seksjonen øker arrangør av regionale stevner, Norges Cup/Norway Open og NM for 2019 (og 2020). Ønsker din klubb å arrangere stevne kan skjemaet i bunn av siden fylles ut.

 

Tentative datoer for stevner i 2019 og 2020

Det er ønskelig få minimum 4 uker mellom NC og NM. Styret vil derfor koordinere datoer med søkerklubbene med tanke på halltildelinger og andre stevner.

Stevne Sted/Hall Primær dato Alt. dato
NC1/Norway Open Ledig 23 feb. 2019
ØC1 Ledig 23 feb. 2019
MN1 Ledig
VC1 Ledig
NN1 Ledig
NC2/Norway Open Ledig 23. mars 2019 30. mars 2019
ØC2 Ledig 23. mars 2019 30. mars 2019
MN2 Ledig
NC3/Norway Open Ledig 28. sept 2019 21. sept. 2019
ØC3 Ledig 21- sept. 2019? Sammen med NC3?
VC2 Ledig 26. okt 2019?
MN3 Ledig 19. okt 2019?
NN2/Artic Ledig 14. okt 2019?
NM 2019 Ledig 9. nov 2019  2. nov eller 23. nov?
Nordisk Ledig 18. Jan 2020
NM 2020 Ledig  7. nov 2020  14. eller 28. nov?

 

Datoer for viktige internasjonale arrangementer

Dette er stevner mange klubber normalt deltar på. Listen er ikke utfyllende og oppdateres så snart WTU kommer med mer. De internasjonale stevnene bør hensyntas så langt det lar seg gjøre ved søknad på stevneavholdelse i Norge.

Stevne Sted Dato
Nordisk Island 19. Januar 2019
VM Manchester, Great Britain 15. – 19- mai 2019
Roma GP Roma, Italia 31. Mai – 2. juni 2019
Sofia GP Sofia, Bulgaria 18. – 20. Okt. 2019
Frankrike/Paris Open ?? Nov. 2019
Moskva GP Moskva, Russland  6. – 7. des. 2019

 

Vektlagte kriterier

WT-seksjonen vil oppfordre alle klubber til å søke om ledige stevner. Det vil legges vekt på følgende kriterier ved uttak av arrangørklubber:

  • Egnethet på søkerklubb, opplegg/rammer for stevnet og kvalitet på søknaden, herunder hall, fly/transport, hotell, økonomi/kostnad, generell ramme/plan for stevnet.
  • Tidligere erfaring med stevnegjennomføring
  • Det bes om at klubbene søker gjennom www.kampsport.no, slik at alle søknader blir registrert
  • Det inkluderes i arrangøravtalen at klubben må opprette et SoMe-team som ved hjelp av stevnets egen #, starter annonsering av stevnet og lager et innslag fra stevnedagen.
  • Seksjonen bidrar med økonomisk støtte til arrangørklubber, men ingen økonomisk støtte til stevner med inntekt på over kroner 20.000.
  • Det er viktig med litt utfyllende informasjon om foreslått tidspunkt, arena og potensielle hoteller.

NB! Det åpnes for å tildele en arrangør en fast NC/Norway Open for inntil tre år. Et slikt ønske må presiseres i søknaden.

Komiteen vil behandle søknadene og kontakte klubber for eventuelle justeringer av tidspunkt i løpet av november. Tildeling av stevner vil bli annonsert så fort som mulig.

Søknadsfristen for NM 2020/NC/Norway Open/regionale stevner 2019 er satt til 20. november 2018.