NKFs lov kap.5 : Øvrige bestemmelser

Publisert 01.02.2017