Tillitsvalgte

Styre, komitéer og utvalg

Seksjonsleder: Torgeir Haukebø, Molde Taekwon-Do Klubb
Nestleder: Camilla Melhus Rolstad, Oslo Øst Taekwon-Do Klubb
Styremedlem: Line Guldbransen, Trondheim Taekwon-Do Klubb
Styremedlem: Frida Pedersen Reitan, Trondheim Taekwon-Do Klubb
Styremedlem: Geir Olav Hågensli, Oppdal Taekwon-Do Klubb
Varamedlem: Kristin Hauge Iversen, Bergen Taekwon-Do Klubb
Varamedlem: Linn Margareth Johansen, Harstad Taekwon-Do Klubb
Felles kontaktadresse: itf@kampsportforbundet.no