Tillitsvalgte

Styre, komitéer og utvalg

Siden oppdateres snarlig med komitéer

Styre:

Seksjonsleder: Geir Olav Jensen, Malvik Ju Jitsu Klubb valgt enstemmig.
Nestleder: Unni Stangnes Trondheim Ju Jitsu Klubb valgt enstemmig.
Styremedlem: Christoffer Meisingset Forsberg, Sentrum Kampsportklubb
Styremedlem: Kristine Buer, Grenland Ju Jitsu Klubb
Styremedlem: Trygve Bjørnebo, Stavanger Jujitsu Klubb
Varamedlem: Silje Kingsrud Kvisten, Trondheim Jujitsu Klubb
Varamedlem: Dominique Choquet, Tønsberg Jujitsu Klubb

Felles kontaktadresse: jj@kampsportforbundet.no 

Valgkomité:

Leder: Bjørnar Strøm Larsen, Trondheim Ju Jitsu Klubb
Medlem: Nina Soligard, Stavanger Jujitsu Klubb
Medlem: Lasse Bråthe, Sentrum Kampsportklubb
Vara: Silje Grønnevik, Sentrum Kampsportklubb

Dommerkomité:

Stevnekomité:

Teknisk komité: