Protokoller

Sist oppdatert: 24.01.2023

Styreprotokoller 2022-2024:

Protokoll FLIS-møte nr. 1 – 2-3. september 2022

Styreprotokoller 2020-2021:

Protokoll FLIS-møte nr. 1 – 21. oktober 2021
Protokoll FLIS-møte nr. 2 – 12. november 2021
Protokoll FLIS-møte nr 3 – 23.-28. desember 2021 (epost)
Protokoll FLIS-møte nr. 4 – 31. januar 2022
Protokoll FLIS-møte nr. 5 – 6. april 2022 (Teams)
Protokoll FLIS-møte nr. 6 – 25.-26. mai 2022 (epost)

Tingprotokoller:

Tingprotokoll 2004 – 18.09.2004
Tingprotokoll 2006 – 20.05.2006
Tingprotokoll 2008 – 31.05.2008
Tingprotokoll 2010 – 05.06.2010
Tingprotokoll 2012 – 02.06.2012
Tingprotokoll 2014 – 31.05.2014
Tingprotokoll 2016 – 03.06.2016
Tingprotokoll 2018 – 26.05.2018
Tingprotokoll 2020 – 05.12.2020
Tingprotokoll 2021 – 05.06.2021

Tingprotokoll 2022 – 11.06.2022

Eldre protokoller