Utviklingsplan for kampidrettsanlegg

Kampidrettsforbundene gjennomfører årlig en felles kartlegging av anleggssituasjonen i medlemsklubbene.

Resultatene av kartleggingene viser at kampidrettsklubbenes anleggshverdag er preget av gymsaler/ kjellere/ bomberom, plassmangel og ugunstige treningstider, bæring av tunge matter/ utstyr på hver trening.

Kampidrettsklubbene trener således i stor grad i lokaler som ikke er idrettsanlegg og som ikke er tilpasset aktiviteten og få klubber har igangsatt anleggsprosjekter. På den bakgrunn har forbundene utarbeidet en utviklingsplan for de neste årene.

For å ta tak i anleggsutfordringene har derfor kampidrettsforbundene etablert et anleggssamarbeid og utviklet en utviklingsplan for kampidrettsanlegg.

Relaterte linker

Anleggsplan 2023-2024