World Virtual Youth Festival

Jujutsu
Jujutsu: Har du lyst til å delta i World Virtual Youth Festival? - thumbnail

Jujutsu: Har du lyst til å delta i World Virtual Youth Festival?

World Virtual Youth Festival arrangeres på Barnas Dag 20. November. JJIF ønsker å gi jujutsu-utøvere sjansen til å delta i festivalen. Om du har lyst til [...]