sør

Taekwondo (WT)
Utlysning sør: Inspirasjonskurs og dommerkurs - thumbnail

Utlysning sør: Inspirasjonskurs og dommerkurs

Seksjonsstyret søker arrangørklubb i aktivitetsområde sør til inspirasjonskurs og dommerkurs. For å gjennomføre kursene trengs to dager i hall og ønske [...]