WT – Online NC 1 – Poomsae

Vi ønsker alle velkommen til NC poomsae! Stevnet arrangeres som e-stevne. Påmeldingsfrist er 24. september.
26. - 27. september 2020 26-09-2020 27-09-2020 Europe/Oslo WT – Online NC 1 – Poomsae Vi ønsker alle velkommen til NC poomsae! Stevnet arrangeres som e-stevne. Påmeldingsfrist er 24. september. Online Norges Kampsportforbund wt-online-nc-1-poomsae
Online

Informasjon

Korona-pandemien har gjort at idretten må tenke nytt med tanke på oppfølging og utvikling av utøvere, coacher, dommere, stevnearrangører og klubber. Digitalisering av konkurranser er en irreversibel del av utviklingen innen idretten. Norges Kampsportforbund håper selvfølgelig å komme tilbake til normal drift så snart som mulig. Online-konkurranser vil likevel kunne bidra til økt aktivitet ved å utgjøre et verdifullt supplement også når korona-restriksjonene oppheves. Deltagere melder seg fra hvor som helst i verden, uten å reise-, overnatting og andre kostnader.
 

Stevner vil bli gjennomført i forskjellige kategorier/divisjoner, adskilt etter alder og kjønn.
 

E-Poomsae

Barn (8 - 11 år)
Ungdom (12-15 år)
Junior (16-17 år)
Senior (18-29 år) -
Senior II (+30 - 39 år)
Masters (+40 år)

 

E-Freestyle
Barn (8 - 11 år)
Ungdom (12-15 år)
Junior (16-17 år)
Senior (18-29 år)
Senior II (30 - 39 år)


Antall påmeldinger per kategori overstiger ikke 30 deltagere på grunn av gjennomføringstid.

1. REGLER WT reglement v. 2020. Klassene vil bli avviklet etter WT reglementet som basis, men med følgende norske tilpasning:
Senior III og oppover er satt sammen til en egen Masterklasse.
Freestyle har noen forenklinger for å åpne for større deltagelse.

2. DELTAGELSE

Aldersgrensedato: Første stevnedag

Aldersgrensedato: Utøvers alder på første stevnedag er avgjørende for hvilken klasse utøveren skal delta i.

- Barn: Fra det året de fyller 8 år.

- Ungdom: Fra det året de fyller 12 år.

- Junior: Fra det året de fyller 15 år.

- Senior: Fra det året de fyller 18 år

- Senior II: Det året de fyller 30 år.

- Masters: må være fylt 40 år

GENERELT:

- Utøvere må være medlem av NKF.

- Utøvere kan kun representere én klubb.

Sammenslåing av klasser kan gjennomføres i henhold til tidligere praksis.

3. TREKNING
Trekningslister og tidsskjema vil bli lagt ut på nett før stevnets start.

4. REGISTRERING
Utøvere: For å registrere seg trenger utøvere klubbkonto i Sportdata, som også kan brukes som individuell konto. Brukere som allerede har registrert en klubbkonto, kan bruke denne kontoen på nytt. I dette tilfelle kan klubben bruke alle sine registrerte utøvere på nytt.
Slik registrerer man utøvere til e-stevner:
Logg inn med kontoen din.
Sjekk om klubben din er riktig registrert.
Angi eller oppdater informasjon om dine utøvere om nødvendig.
Finn e-stevnet du ønsker å melde utøvere på til i NKFs stevnekalender, og klikk på «Registrering»-knappen tilhørende stevnet.
På registeringssiden vil du se funksjonene for å melde utøveren på.
Dommere: For registrering trenger man en E-referee konto i Sportdata. Brukere som allerede er registrert som E-referee bruker konto på nytt. For dommere som ikke har noen konto ennå, kan de registrere seg online for å opprette en ny E-referee konto. • Logg inn med kontoen din. • Kontroller dine dommerprofildata. • Angi eller oppdater informasjon om deg selv om nødvendig. Husk å laste opp bilde. • Finn stevnet du ønsker å melde deg på i NKFs stevnekalender, og klikk på «Registrering» knappen tilhørende stevnet. • På registeringssiden vil du se funksjonene for å melde deg på som dommer.

5. PÅMELDING Påmelding gjøres i Sportdata. Påmeldingsfrist: Se i Sportdata, men generelt 1 uke før stevnet. Klubben skal påse at påmelding er riktig utfylt og at utøverne påmeldes i riktig(e) klasse (klasser). Feil/rettinger som er oppstått som følge av påviselig feil fra forbundets side rettes uten gebyr. Klubber/utøvere som ikke er registrert i Norges Kampsportforbunds medlemssystem tas ikke med i trekningen.
6. STARTAVGIFT
Deltagelse er 150,-

7. TIDSSKJEMA
Trekning blir publisert 1 - 2 dager før stevnestart.
Trekning viser hvor mange runder en klasse får, eller om den gå rett til finale. Dette følger WT regler.
Vi oppfordrer til å laste opp video tidlig stevnedagen søndag.
Hver deltager må registrere seg, laste opp og sende inn film-URLen innen 24 timer før hver runde. Dette gir alle konkurrentene like vilkår med tanke på innsending av film.
Etter innsending vil filmen bli validert for å sikre at den oppfyller alle krav.
Når filmen er validert og godkjent, vil dommerne får 24 timer på seg for å bedømme mønstrene.
Denne prosessen fortsetter til alle finalene er ferdig på den siste stevnedagen.
For hver runde må deltagere spille inn, laste opp og sende inn ny film i henhold til kravene beskrevet i neste avsnitt.

8. KRAV TIL VIDEOOPTAK
Filmopptaket må innfri nedenstående tekniske krav: • Anbefalt oppløsning: 1080p (Full HD). • Minimum oppløsning: 720p (HD) • Opptaket må gi lydopptak av god kvalitet, uten bakgrunnsstøy • Filmen skal ikke redigeres (dette innebærer ingen endring av lyd, ingen overlegg, ingen skjæring og endring av tempo).
Uniform: Utøver må bruke passende uniform i henhold til gjeldende regelverk.
I kreative, musikalske former må utøveren bære konkurranseuniform.
Utøveren må bære beltet sitt, noe som gjenspeiler hans/hennes grad.

Se invitasjonen for fullstendig beskrivelse.

9. DOMMERE OG BEDØMELSE
For hver match vil bli panelet med 5 dommere tilfeldig generert. Dommere fra deltager klubbene vil bli ekskludert.
Dommere bedømmer kamper i henhold til gjeldende regler i poengsystemet. Konkurrenten med høyere poengsum vinner kampen og fortsetter til neste runde.

10. RESULTATER OG PREMIER
Resultatene publiseres automatisk på nett når dommerne er ferdige med sin evaluering av hver kamp. Når stevnet er avsluttet foreligger det endelige resultater som kan publiseres og sendes til media.
Det skal ikke utdeles premier som på ordinære stevner (eks. medaljer og/eller pokaler), men det skal sendes deltagerdiplom og rangeringsdiplom for 1., 2. og 3.plass i .pdf-format på mail til deltagere.
Får vi tilstekkelig antall påmeldte vil det bli premie/gavepremier til 1., 2. og 3. plass i utvalgte klasser.

11. DIVERSE
BILDER/FILM: NKF opplyser om at det kan bli tatt bilder og film fra arrangementet med deltakere som kan bli publisert i redaksjonell sammenheng på www.kampsport.no.
FORSIKRING: Alle deltakere er forsikret, da NKFs forsikring i korona-perioden ble utvidet til å gjelde både trening og konkurranse gjennomført i hjemmet.
FORBEHOLD OM AVLYSNING: Norges Kampsportforbund forbeholder seg retten til å avlyse stevnet eller klassene ved lav påmelding eller andre forhold som ligger utenfor vår kontroll.
VIKTIG! Det er veldig viktig at lagledere holder seg oppdatert på www.kampsport.no i dagene før stevnet for detaljerte timeplaner og for eventuelle forandringer.

HENVENDELSER: e-stevne@dommerkomiteen.no
STEVNELEDER: Øyvind Kveine og Gitte Østhus
DOMMERLEDER: Nils A. Hoffmann Olsen

 

Kart